Tudományos konferencia

Tudományos konferencia

ÁLLAMBIZTONSÁG ÉS ELLENÁLLÁS: AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI IRATOK KUTATÁSÁNAK ÚJ LEHETŐSÉGEI

Szervezők: Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóköpont – COURAGE – Gyűjtemények hálózata című kutatóprogram.

Helyszín: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára- Budapest, VI. Eötvös utca 7.
Időpont: 2017. október 3., 9:30–16:00

A konferencia célja, hogy párbeszédet kezdeményezzen az ellenkultúra, kulturális ellenzékiség és az állambiztonság viszonyáról, annak ábrázolásáról és megőrzési módjairól a levéltár iratállományához kapcsolódva. Arra keressük a választ, hogyan rekonstruálhatóak a levéltár irategyütteseiből a szocialista korszak ellenkulturális gyakorlatai és annak emlékezete, beleértve a képzőművészeti, zenei, vallási vagy tudományos tevékenységeket, mely művészek, csoportosulások kerültek az állambiztonság homlokterébe. A konferencia szükségképpen az ellenzéki művészet és ellenzékinek minősített közösségek kulturális emlékezetét és annak megjelenési formáit is érinti, és a „kulturális ellenállás” fogalmáról is közös gondolkodásra invitál. A levéltár tematikus gyűjteményeit
(melyek csak téma alapján sorolhatók egybe) önálló történettel rendelkező irategyütteseknek tekintjük, melyek története is immár kutatás tárgya lehet.

Program

9:30 Köszöntő: Cseh Gergő Bendegúz (ÁBTL)

9:35 A COURAGE projekt és az állambiztonsági iratok (Horváth Sándor és Apor Péter, MTA BTK COURAGE)

9.45 LEVÉLTÁRI STRUKTÚRÁK, INTÉZMÉNYI KIHÍVÁSOK (Levezető elnök: Horváth Sándor)

Takács Tibor: A Történeti Levéltár (rövid) története

Tóth Eszter: A pafkától a rekordig (Az ÁBTL levéltári rendszere)

Cseh Gergő Bendegúz: Informatikai válaszok levéltári kérdésekre, vagy levéltári megoldások informatikai gondokra?

11.00 Kávészünet

11.30 ELLENKULTÚRA ÉS ÁLLAMBIZTONSÁG I. – AZ ÁBTL IRATÁLLOMÁNYA (Levezető elnök: Apor Péter)

Gyarmati György: Az ellenkultúra forrástöredékei államszocializmus korának magyar titkosszolgálati irataiban (ÁBTL)

Müller Rolf: Tettesek, áldozatok, szereplők. Az állambiztonsági és történeti fényképgyűjtemény

Papp István: Akácos út. Paraszti életmód és mentalitás az állambiztonsági forrásokban

Vörös Géza: Az egyházüldözés dokumentumai a Történeti Levéltárban

13:00 Ebédszünet

14.00 ELLENKULTÚRA ÉS ÁLLAMBIZTONSÁG II. – A MEGFIGYELÉS GYAKORLATAI (Levezető elnök: Takács Tibor)

Csatári Bence: Szigorúan ellenőrzött dalok – az állambiztonság és a populáris zene

Szőnyei Tamás: Jelek, jelzések, jelentések – Újhullámos plakátok az állambiztonsági dokumentumok tükrében

Deczki Sarolta: Hajdu jelent. Tar Sándor jelentéseiről

Slachta Krisztina: A turizmus és a kulturális ellenállás transznacionális állambiztonsági megfigyelésének gyakorlata

Témakörök: 
Konferencia