Álláspályázat - Ügyfélszolgálati asszisztens

Álláspályázat - Ügyfélszolgálati asszisztens

Álláspályázat - Ügyfélszolgálati asszisztens

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet az

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Levéltári Főosztály Tájékoztatási és Közönségkapcsolati Osztályra

ügyfélszolgálati asszisztens

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű közszolgálati jogviszony (2020. december 07. - 2022. december 07.)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1067 Budapest, Eötvös utca 7.

Az álláshelyen ellátandó feladatok:

    1) Nyilvántartásba veszi a levéltárhoz érkező kérelmeket, postázza a kérelmekre adandó válaszleveleket.

    2) Végzi a kérelmeknek és egyéb iratoknak más szervezeti egységekhez történő továbbítását, visszavételét, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt.

    3) Az osztályvezető megfelelő kezelési bejegyzését követően az iratokat irattárba helyezi. Kezeli az ügyfelek iratait őrző irattárakat.

    4) Rendszeresen összesíti az osztály statisztikai adatait, az osztályvezető kérésére kimutatásokat készít.

    5) Közreműködik az iratanyag munkapéldányok digitalizálásának munkafolyamatában.

    6) Munkájáról statisztikát, beszámolót készít.

    7) Felelős a kutatótermi és betekintési szabályok betartatásáért.

    8) A hatékony munkavégzés érdekében együttműködik a Levéltári Főosztály munkatársaival.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

    • Magyar állampolgárság
    • Cselekvőképesség
    • Büntetlen előélet
    • C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
    • Főiskolai végzettség.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

    • Levéltári vagy irattári területen szerzett tapasztalat
    • Számítógépes ismeretek


Elvárt kompetenciák:

    • Pontos, precíz munkavégzés
    • Terhelhetőség
    • Önállóság, megbízhatóság


A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

- Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
- Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
- Nyilatkozat a büntetlen előéletről,
- Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
- Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 07.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.abtl.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

 

Témakörök: 
Hír