Álláspályázat - Ügyviteli/titokvédelmi főelőadó

Álláspályázat - Ügyviteli/titokvédelmi főelőadó

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Titkárságon ügyviteli/titokvédelmi főelőadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1067 Budapest, Eötvös utca 7.

A munkakörhöz tartozó fő tevékenységi körök :

1. Átveszi, nyilvántartja, továbbítja, postázza, kezeli, irattározza, őrzi a levéltári egységeknél készült és más szervektől érkezett iratokat.
2. Felfekteti és vezeti az éves alapnyilvántartásokat.
3. Naprakészen vezeti a minősítésre, betekintésre jogosultak nyilvántartását.
4. Kiadja és visszaveszi az iratokat.
5. Nyilvántartja a bélyegzőket és személyi pecsétnyomókat.
6. A 3 hónapon túl kintlevő iratokat külön nyilvántartja és erről közvetlen vezetőjét tájékoztatja.
7. A minősítés felülvizsgálatára átvett iratokról jegyzéket készít, azt felülvizsgálat után továbbítja a megfelelő szervhez.
8. Végrehajtja a titokvédelmi jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott, az iratkezelést és a titokvédelmet érintő feladatokat. Ennek keretében ellátja a  titkos ügykezelői feladatokat is.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középfokú képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

    • Titkos ügykezelői vizsga megléte
    • Számítógépes ismeretek

Elvárt kompetenciák:

    • Pontos, precíz munkavégzés
    • Önállóság, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

Fényképes, részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok(ok) másolata, nyilatkozat a büntetlen előéletről. Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez. Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 01-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Szabó István humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.
 

Témakörök: 
Hír