Álláspályázat - Üzemeltetési előadó

Álláspályázat - Üzemeltetési előadó

Álláspályázat - Üzemeltetési előadó

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak
jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály Üzemeltetési és Biztonsági  Osztályra

üzemeltetési előadó

álláshely betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1067 Budapest, Eötvös utca 7.

Az álláshelyen ellátandó feladatok:

1) Felméri a Levéltár működéséhez szükséges az osztály feladatkörébe tartozó anyagi- technikai eszközökre vonatkozó éves és évközi igényeket. Folyamatosan figyelemmel kíséri a felhasználásokat, és előkészíti az igényelt/szükséges anyagok és eszközök beszerzését, valamint kiadja az igényelt és a munkához szükséges eszközöket.
2) Folyamatosan felügyeli az épületgépészeti és egyéb berendezéseket (klímákat, kazánokat, lifteket, hőcserélő és kiegyenlítő tartályokat stb.)
3) Ellenőrzi a klímák működését, gondoskodik javíttatásukról, szervezi és ellenőrzi az évközi karbantartási munkákat.
4) Üzemzavar észlelése esetén jelentést tesz az osztály vezetőjének, azonnal felveszi a kapcsolatot a berendezéseket szervizelőkkel és intézkedik a meghibásodás legrövidebb időn belüli megszüntetésére, a károk megelőzésére.
5) Köteles részt venni a munkaidőn túl bekövetkezett üzemzavarok elhárításában.
6) Részt vesz a savtalanító berendezés üzemeltetésében, karbantartásában.
7) Részt vesz az épületen belüli anyag-, eszköz- és bútormozgatásban.
8) Közreműködik a Levéltár leltározási, rovancsolási és anyagselejtezési
tevékenységében.
9) Folyamatosan kiüríti és karbantartja a kihelyezett iratmegsemmisítő gépeket és kezeli a központi iratzúzót.
10) Gondoskodik az udvar és az épület utcai homlokzati hosszának rendben tartásáról (locsolás, seprés, téli időszakban sózás, hóeltakarítás), a hulladéktárolók rendszeres üríttetéséről.
11) Koordinálja és felügyeli a levéltár szerződéses partnereinek javítási és karbantartási feladatainak végzését, a beszerzéseket és vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, az alábbi területekre vonatkozóan:
- klímák,
- iratmegsemmisítők,
- fénymásoló berendezések javítása, karbantartása
- tonerek, festékkazetták beszerzése
- bútorok és berendezési tárgyak beszerzése, javítása.
12) Elvégzi az épületen belüli kisebb javításokat.
13) Az iratraktárak hő- és páratartalmát monitorozó rendszer riasztása esetén azonnal intézkedik a hiba elhárítására.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet
- Középiskola/gimnázium, érettségi
- Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása
- B típusú jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Általános épületgépészeti ismeretek
- OKJ kazánfűtő végzettség

Elvárt kompetenciák:

- Pontos, precíz munkavégzés
- Terhelhetőség
- Önállóság, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

- Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
- Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
- Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
- Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
- Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 14.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.abtl.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

Témakörök: 
Hír