Álláspályázat - Informatikus munkatárs

Álláspályázat - Informatikus munkatárs

Álláspályázat - Informatikus munkatárs

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak
jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Informatikai Osztály

Informatikus munkatárs

álláshely betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan ideig tartó közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1067 Budapest, Eötvös utca 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

3. számú melléklet: 54. Informatikai és számítógépes feladatkör

Az álláshelyhez tartozó fő tevékenységi körök:

    • Informatikai rendszerek üzemeltetése, konfigurálása (számítógépek, I/O eszközök installálása, üzembe helyezése), karbantartása, szükség esetén hibaelhárítás szerver és kliens oldalon.
    • Felhasználói fiókok és jogosultságok kezelése.
    • Információs rendszer működőképességének biztosítása.
    • Hibajavítás, napi problémamegoldás, kapcsolattartás a felhasználókkal, szolgáltatókkal.
    • Levéltári anyagok digitalizálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásárólszóló 2019. évi CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

    • Magyar állampolgárság,
    • Cselekvőképesség,
    • Büntetlen előélet,
    • Szakirányú végzettség,
    • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

    • Hálózati ismeretek, hálózati eszközök (switch, router, ap.) ismerete.
    • Windows Server és kliens operációs rendszerek ismerete.
    • Linux, Microsoft SQL adatbázis szerver, SQL lekérdezések ismeret.
    • Networker rendszer ismeret.
    • CMS tartalommenedzsment-rendszerek ismerete.
    • Photoshop alapszintű ismerete.
    • Szakmai tapasztalat.
    • Digitalizálási tapasztalatok.

Elvárt kompetenciák:

    • jó problémamegoldó képesség,
    • terhelhetőség,
    • jó kommunikációs készség,
    • rendszerszintű gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
    • fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
    • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
    • nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
    • hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
    • nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Szabó István Humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

https://kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.
 

Témakörök: 
Hír