Álláspályázat - Pénzügyi főmunkatárs

Álláspályázat - Pénzügyi főmunkatárs

Álláspályázat - Pénzügyi főmunkatárs

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                       
a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály

Pénzügyi és Számviteli Osztályra

pénzügyi főmunkatárs

álláshely betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű közszolgálati jogviszony (2023. december 01 – 2024. szeptember 30.)
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1067 Budapest, Teréz krt. 13.

Az álláshelyen ellátandó feladatok:

1) A kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatok, gépi adatfeldolgozás a Forrás.NET ügyviteli programban. A folyamat figyelemmel kísérése, a keletkezett dokumentumok rendezése.
2) A számlák, szerződések, teljesítési igazolások számszaki és tartalmi ellenőrzése, az átutalások lebonyolítása a MÁK Számlavezető Rendszeren keresztül.
3) A kiadások és a bevételek ERA rendezése, egyeztetése a Kincstárral és a főkönyvi könyvelővel.
4) Kötelezettségvállalásokról adatszolgáltatás készítése a negyedéves mérlegjelentésekhez, beszámolóhoz, vezetői munkához.
5) A kincstári eAdat Rendszeren keresztül előállt állományok (személyi juttatások) utalása a humánpolitikai osztállyal történt egyeztetés után.
6) A napi kiadási és bevételi anyag összeszerelése a kincstári értesítővel (számlakivonat), a könyveléshez történő előkészítése.
7) Havi könyvelési egyeztetés a főkönyvi könyvelővel.
8) A munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok változásának folyamatos figyelése, a naprakész ismeretek érdekében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet
- Főiskola. Közgazdasági szakképesítés, vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés szakképzettséggel
- Legalább 1-3 év pénzügyi-számviteli szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Forrás Net. ügyviteli rendszer program ismerete
- MÁK KKVTR/IFMIS rendszer ismerete
- MÁK SZR rendszer ismerete
- Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

Elvárt kompetenciák:

- Magas szintű analitikus képesség, precizitás, terhelhetőség
- Kiváló szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
- Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
- Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
- Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 

- Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,

Az álláshely betölthetőségének időpontja:

Az álláshely legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

Témakörök: 
Hír