KÖNYVBEMUTATÓ

KÖNYVBEMUTATÓ

KŐBEL SZILVIA
A politikai szabadságjogok korszakai Magyarországon 1945-től napjainkig

(Gondolat Kiadó - Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2015)

Időpont: 2016. március 3. (csütörtök) 14 óra
Helyszín: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
(1067 Budapest, Eötvös utca 7.)

A kötet bemutatja: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, ELTE/ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

„A politikai szabadságjogok 1945 utáni magyarországi története még nagyon sok feltárnivalót tartogat a kutatók számára. A második világháborút követően az emberi jogok kodifikációjának új korszaka kezdődött el, és ez kihatással volt mindkét világrendszer jogi, társadalmi és politikai fejlődésére.

A lelkiismereti és vallásszabadság joga, és hozzá kapcsolódóan az állam és az egyházak kapcsolata, a szólás- és véleményszabadság joga, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának joga, a békés gyülekezéshez és a szabad társuláshoz (egyesüléshez) való jog mind olyan jogosultságok, amelyek a polgári és a politikai szabadságjogok rendszerében központi helyet foglalnak el.

Meggyőződésem, hogy a politikai szabadságjogok 1945 utáni Magyarországi története nagyon sok tanulsággal szolgál az emberi jogok nemzetközi összefüggéseinek megértéséhez is.”

Témakörök: 
Hír