Könyvbemutató - Meghívó

Könyvbemutató - Meghívó

Könyvbemutató
M E G H Í V Ó

A KUK Könyv & Kávé Kiadó és az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
tisztelettel meghívja

2016. november 10 (csütörtök) 16.30 órára
az ÁBTL Aulájába
(Budapest, VI. ker., Eötvös u. 7.)

Köbel Szilvia: A repülő egyetem professzora
Szabó Miklós (1935-2000) portréja


című könyvének bemutatójára

A megjelenteket köszönti
Sugár S. András,
Könyv & Kávé Kiadó

A kötetet bemutatja
Pető Iván történészFülszöveg:  Szabó Miklós neve egyaránt összefonó­dik a demokratikus ellenzék történetével és az MTA Történettudományi Intézete rendszerváltás előtti hétköznapjaival. Utóbbi volt a főállású munkahelye, ám hivatása művelését a Kádár-korszak második felében mintegy megkettőz­te. Kevesekhez hasonlóan lett egyike a legalitás és illegalitás határán lavírozó értelmiségieknek, tevékenységét szétválasztva – saját szavaival –„egy hivatalos és egy nem hivatalos részre”.
Szakmai munkásságából kiindulva lett fajsúlyos politikai gondolkodó. Ne­véhez kötődik az újkonzervativizmus magyarországi újrafogalmazása, s a maga idején még tabunak szá­mító olyan tárgykörök, mint a Szovjetunió és a kommunista párt történetének újraértelmezése, illetve 1956 forradalomként való elbeszélése. Utóbbiakhoz katedrát az ún. második nyilvánosság biztosított számára: Budapesten és Szegeden a Repülő Egyetem meghatározó előadója volt.
Temetésén Lackó Miklós mondta róla: „erkölcsi jelleme kristály­tiszta volt, töretlen és megrendíthetetlen, … hallgatni tudott, de ha­misan szólni soha”. A kötet alapján képet alkothatnak a demokrati­kus ellenzék e kiemelkedő egyéniségéről és a korszakról, melyben munkálkodott.

A kötet a rendezvényen kedvezményes áron megvásárolható.

Témakörök: 
Könyvbemutató