Könyvbemutató a Történeti Levéltárban

Könyvbemutató a Történeti Levéltárban

M E G H Í V Ó

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
és a Kronosz Kiadó

tisztelettel meghívja Önt

2018. május 17-én (csütörtök) 15 órára
az ÁBTL aulájába
(1067 Budapest, Eötvös u.7.)

a

Metszetek bolsevizmusról, sztálinizmusról
(Szerk: Gyarmati György és Pihurik Judit)
című konferenciakötet bemutatójára.

A megjelenteket köszönti

Dr. Cseh Gergő Bendegúz
az ÁBTL főigazgatója
és

Erőss Zsolt,
a Kronosz Kiadó igazgatója

A kötetet bemutatja

Dr. habil. Bebesi György
egyetemi docens, PTE
a Modernkori Oroszország-Szovjetunió Története (MOSZT)
kutatócsoport vezetője


A kötet szerzői:
A. Sajti Enikő, Gyarmati György, Kalmár Melinda, Palasik Mária, Petrás Éva, Pihurik Judit, Rainer M. János, Standeisky Éva, Szilágyi Ákos, Szőke Katalin

F ü l s z ö v e g

Előrehozott apokalipszis
Öngyilkosság áradat
A propaganda látványpékségen túl
Kelet-Közép-Európa erőszakolt elkanyarodása
Az internacionalista kommunizmus nemzetiesítése
Az ember tragédiája szarkasztikus átirata
A személyi kultuszok kaján folklorizálása
Posztsztálinizmus kávéház a Duna-mentén


A kötetben szereplő írások kiindulópontja a – napjainkra minden elemében érvénytelenített – „Nagy Októberi Szocialista Forradalom”. A szerzők többsége annak későbbi, az orosz határokon túlnyúló expanziójára, egy-egy – tájkép csata után – jelenségére koncentrált. A hangsúly a sztálinizmus időszakára esik, mert a száz éve induló orosz-szovjet átalakulás egy generációval később, a második világháború után lett Kelet-Közép-Európában is rendszeralakító tényező. Ez tájainkon már a sztálinizmus terroruralmának kényszerű adaptálásaként jelent meg. A kötet írásai nem hagyományos politikatörténeti feldolgozások, sokkal inkább a társadalmi megélés metszetei. Részben egyedi, részben egymással párbeszédbe elegyedő korkép-részletek a kommunizmus projekt – „Elbától keletre” – kópiáiról. Ez egy nemzedékkel ezelőtt lett „létezett szocializmus”. Manapság átmenőben van a közösségi „forró” emlékezet tartományából a történeti múlttá válás felé.

Témakörök: 
Esemény