Megjelent a Betekintő 2020/3. száma

Megjelent a Betekintő 2020/3. száma

Megjelent a Betekintő 2020/3. száma

A Betekintő, a Történeti Levéltár internetes folyóiratának aktuális számának tartalma:

 • Ablonczy Bálint: Málnási kisasszony segít
  Hebe Kohlbrugge és a holland reformátusok erdélyi támogató akciói 1989 előtt
 • Balogh F. András: Megjegyzések a román titkosszolgálati iratok kutatásához
  Balogh Edgár és a Korunk példája
 • Szamborovszkyné Nagy Ibolya: Magyar reformátusok a Szovjetunióban a hruscsovi egyházüldözés időszakában
 • Oláh Sándor: „…a papok mind hallgattak”
  Diktatúra a mindennapokban: Gellérd Imre unitárius lelkész félelmei
 • Orosz Júlia: A falusi parasztság – egy kolhoz belső életének jellegzetességei Kárpátalján, 1948–1953
 • Antal Róbert-István: Jordáky Lajos letartóztatása és börtönévei (1952–1955)
 • Kósa-Grimm András Kristóf: A két világháború közötti erdélyi magyar kommunista mozgalom helyzete a magyar állambiztonsági iratok P-dossziéi alapján
 • Pócs Nándor: A Nyárád menti Prométheusz
  Gagyi József: Aki tudta, vitte. Lopás, közösség, társadalom. Csíkszereda, Pro-Print, 2018. 278. o.
 • Fodor János: A kikérdezett intézmény
  Bartha Katalin Ágnes (szerk.): Egy nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra évtizedeiben (1969–1989). Beszélgetések a Kriterion munkatársaival.
Témakörök: 
Hír