Szolidaritás Ukrajnával és támogatás az Ukrajnában élők kulturális örökségének megőrzéséhez

Szolidaritás Ukrajnával és támogatás az Ukrajnában élők kulturális örökségének megőrzéséhez

Nyilatkozat és ajánlások

2022. március 4.

Magyarország négy országos múzeumi, illetve közgyűjteményi szakmai szervezetének elnöke 2022. március 3-i egyeztetésén mély aggodalmát fejezte ki a 2022. február 24-én Ukrajna ellen megindított katonai támadás és az azóta is folyó kiterjedt, a civil lakosságot is súlyosan érintő hadi cselekmények miatt. A híradások nyomán azt tapasztaljuk, hogy a háború következtében a népességet tragikusan érintő események mellett a kultúra intézményei, épületei, a bennük őrzött kulturális javak és az azokat gondozó munkatársak is súlyos veszélybe kerültek. Meggyőződésünk, hogy egy-egy nemzet kultúrája a világ kultúrájának a része, és a sérülések, károk nemcsak Európát, de az egész világot is végzetesen sújtják.

A szervezetek határozottan sürgetik Oroszországot, hogy tartsa tiszteletben az 1954-es Hágai Egyezményt, a kulturális javak fegyveres konfliktusok esetén történő védelméről szóló UNESCO-egyezményt, amelyet Oroszország ratifikált és köteles azt követni és betartani a kulturális örökség védelme érdekében.

Nyilatkozatunkban közös ajánlásokat fogalmazunk meg a múzeumok, könyvtárak, levéltárak és a kulturális örökségért felelősséget érzők számára, és kezdeményezzük a közgyűjtemények aktív szerepvállalását a válsághelyzet enyhítésében.
Felhívjuk a muzeális értékeket őrző intézményeket, vezetőiket és munkatársaikat, hogy a saját eszközeikkel és lehetőségeikkel mindent tegyenek meg az ukrajnai múzeumok, közgyűjtemények, könyvtárak, levéltárak, kulturális örökséghelyszínek értékmentéséért, beleértve a gyűjteményeket és az azokra vonatkozó digitális tartalmakat, valamint az intézményekben dolgozó szakembereket is.

Felhívjuk a nem közgyűjteményekben dolgozó civilek figyelmét is, hogy a háború további eszkalációja esetén felerősödhet annak a veszélye, hogy a gyűjteményi tartalmak sérülhetnek, gazdátlanná válhatnak vagy jogosulatlanul kerülhetnek magánkézbe. Ha ennek jeleit tapasztalják, kérjük, jelezzék ezt az illetékes hatóságok, a nagy közgyűjtemények felé.

- Intézményeink közül többen az adományok gyűjtőpontjaiként jelentkeztek, és a munkatársak tevékenyen részt vesznek ebben a munkában. Lehetséges megoldás az is, ha más gyűjtőpontokhoz csatlakoznak adományaikkal, önkéntes szervező, vagy egyéb munkájukkal, és folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy milyen segítségnyújtásra van szükség, és tevékenységüket rugalmasan az aktuális igényekhez igazítják.

- A múzeumok, könyvtárak, levéltárak vezetői szükség esetén adjanak helyet az összegyűjtött, a menekültek számára valóban fontos adományoknak, ahol az adományok átmeneti elhelyezése, csoportosítása, korosztályoknak megfelelő szelektálása, csomagolása megtörténhet. A segítségnyújtás része legyen az önkéntes munka, vagy olyan tárgyak gyűjtése, amely megkönnyíti a menekültek utazását, vagy éppen az ideiglenes szálláshelyeken az életfeltételeik biztosítását. Az intézmények vegyék fel a kapcsolatot a professzionális adománygyűjtő szervezetekkel, és segítő tevékenységeiket hangolják össze velük.

- A múzeumok vendégszobáikat ajánlják fel ideiglenes befogadás céljára.

- Az intézmények vezetői keressék fenntartóikkal azokat a lehetőségeket, amelyekkel az intézmény speciális eszközeivel segítséget tudnak nyújtani a karitatív tevékenységekben, mind a befogadottak, mint a befogadók és az ellátást segítők tekintetében.

- A múzeumok és közgyűjtemények vezetői vegyenek fel közvetlen kapcsolatot a hadműveletek által már, vagy még nem érintett, szakágaik és szakmai tevékenységük szerinti ukrajnai múzeumokkal, segítsék őket emberi és szakmai kérdéseik megválaszolásában, amelyek a gyűjtemények megóvását, mentését, digitális tartalmaik átmeneti őrzését is segítik.

- Az adott településen, a múzeum székhelyén, vagy környezetében olyan speciális programokat is szervezzen a múzeum, amelyek megkönnyítik az ide érkezettek számára élethelyzetük gyökeres megváltozásának a kezelését, különös tekintettel a gyermekekkel érkezett édesanyákra, nagyszülőkre.

- A menekültek számára az intézmény eszközeivel, akár mentorálással is nyújtsanak a vezetők és a munkatársak segítséget, hogy a befogadottak élethelyzete rendeződjön, képzettségükhöz igazodó munkát találjanak, és ezáltal megfelelő jövedelemhez juthassanak, a csak ukránul tudók nyelvi nehézségei csökkenjenek. Ezáltal a reményeik és a mi reményeink szerint is, a béke megteremtésével jó emlékekkel juthassanak vissza szülőföldjükre.

- A múzeumok és közgyűjtemények vezetői éljenek azokkal a lehetőségekkel, amelyek révén segítik a saját munkatársaikat is a jelenlegi helyzet kezelésében, szakmai és segítő tevékenységük minőségi ellátásában.

- Szervezzenek a szakemberek a jövőben olyan pedagógiai foglalkozásokat, amelyek – különösen a gyerekek számára segítik az elszenvedett traumák feldolgozását, vagy iskolai lemaradásuk csökkentését.

- A múzeumok biztosítsanak ingyenes belépést az Ukrajnából érkezettek számára.

- A kollégák településükön – kizárólag az érintettek beleegyezésével – dokumentálják és archiválják múzeumi intézményeikben a helyi, a háborúval, meneküléssel, befogadással kapcsolatos eseményeket, személyes történeteket.

- A múzeumszakmai szervezetek kezdeményezzenek együttműködést a közgyűjteményi terület országos szakmai szervezeteivel, hogy tevékenységeiket összehangolják és segítsék egymás támogató munkáját, valamint megosszák tapasztalataikat és eredményeiket.

A szervezetek folyamatos figyelemmel kísérik az ICOM (Múzeumok Nemzetközi Tanácsa) és a NEMO (Európai Múzeumi Szervezetek Szövetsége) és a nemzetközi közgyűjteményi szervezetek állásfoglalásait, tájékoztatják azokról saját szervezetük tagságát. Szorosan együttműködnek a nemzetközi szervezetekkel a közös fellépés érdekében, és tevékenységükről rendszeresen hírt adnak kommunikációs csatornáikon.

Szentendre-Budapest, 2022. március 4.


Dr. Bereczki Ibolya - elnök - Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület

Dr. Sári Zsolt - elnök - ICOM Magyarország

Dr. Szabó Csaba - elnök - Országos Közgyűjtemények Szövetsége

Dr. Csapláros Andrea - elnök - Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége

Témakörök: 
Hír