Történelmi Kávéház

Történelmi Kávéház

Meghívó

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2011 februárjában előadássorozatot indított, amelynek keretében az intézményben folyó tudományos kutatást és iratfeldolgozást mutatjuk be. Szívesen látjuk az érdeklődőket minden hónap második csütörtök délutánján előadásainkon és az azt követő beszélgetéseken. Januári rendezvényünkre külső kutatóink közül Bencsik Pétert, a Szegedi Tudományegyetem oktatóját hívtuk meg, hogy számoljon be legújabb kutatásairól.

A következő előadás 2019. január 10-én 17 órakor kezdődik az ÁBTL aulájában (Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7.).

Előadó: Bencsik Péter

Az előadás címe:

Testvéri segítség és közös harc
Fejezetek a magyar–csehszlovák belügyi kapcsolatokból, 1956–1989 – cseh források alapján

A kommunista országok politikai rendőrségei között egyre szorosabb kapcsolat alakult ki az idők folyamán. A hazai kutatók figyelme eddig jobbára a szovjet MGB/KGB, a keletnémet Stasi és a román Securitate felé fordult, az ezekkel fennálló magyar kapcsolatokat elemezve. (A román állambiztonsággal egyébként nem alakult ki harmonikus együttműködés.) Viszonylag kevéssé ismert azonban  a magyar és a csehszlovák állambiztonság közötti együttműködés, kivéve talán az 1956-os forradalom utáni néhány hónap történetét, amelyet több történész is feldolgozott már.
Az előadásban röviden érintem a cseh Állambiztonsági Szolgálatok Levéltára (Archiv bezpečnostních složek, ABS) gyűjteményének és az állambiztonsági iratok ottani levéltári kutatásának sajátosságait, majd  a magyar állambiztonság és csehszlovák társszerve, a Státní bezpečnost (StB) közötti együttműködés néhány jellegzetes eleméről lesz szó. A közös munka kezdetéről viszonylag kevés forrás szól, így 1956 a kezdő időpont. Az első téma maga 1956, amikor a csehszlovák belügyminisztérium komoly erőket mozgósított a magyar „ellenforradalom” által okozott kihívások elhárítására, november 4. után pedig jelentős támogatást nyújtott a kádári hatalom megerősítése érdekében. A csehszlovákoknak állandó hírszerző rezidentúrája is működött Budapesten, amelynek a magyar forradalomról szóló jelentései a korszak fontos új forrásai.
A két politikai rendőrség munkájának összehangolása valójában a hatvanas évek közepén gyorsult fel. Ezután évente több együttműködési szerződést kötöttek egymással, amelyeket később már az egyes csoportfőnökségek önálló megegyezései követtek. A konkrét ügyek közül két nagyobb csoportra térek ki. Először arra, hogyan folyt a nemzetközi idegenforgalom növekedése és „az imperialista hatalmak fellazító politikája által okozott veszélyek” elhárítása, illetve hogyan próbálták meggátolni a nyugati ügynökök beszivárgását és a tiltott határátlépést – ezek feltehetően a legfontosabb közös feladatok közé tartoztak. Végezetül arról beszélek, hogy mindemellett milyen jelentőséggel bírt a belső ellenzéki mozgalmak elleni együttes fellépés, valamint az ezzel kapcsolatos információcsere.
Bencsik Péter

Témakörök: 
Történelmi KávéháZ