Történelmi Kávéház - A Kreml felől jő a fagy…

Történelmi Kávéház - A Kreml felől jő a fagy…

Meghívó

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2011 februárjában előadássorozatot indított, amelynek keretében az intézményben folyó tudományos kutatást és iratfeldolgozást mutatjuk be. Szívesen látjuk az érdeklődőket minden hónap második csütörtök délutánján előadásainkon és az azt követő beszélgetéseken.

A következő előadásra 2018. november 8-án 17 órakor az ÁBTL aulájában kerül sor
(Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7.)

Előadó: Ehrenberger Róbert

Az előadás címe:
„A Kreml felől jő a fagy…”
Az 1968-as csehszlovák reformkurzus katonai elfojtása és annak utóélete magyar pártiratok és diplomáciai források alapján 

Ötven évvel ezelőtt, 1968-ban zajlott le Csehszlovákiában a Moszkva által dominált kelet-közép-európai térség talán legtovább eljutó reformkurzusa, a Prágai Tavasznak elnevezett rendszerátalakítási kísérlet. Néhány ígéretes hónap után azonban mindenki számára világossá vált, hogy a „létező szocializmus” még a felülről vezérelt politikai reformokat sem tolerálja hosszú távon. Hiába volt a folyamat „zászlóshajója” ezúttal a kommunista párt (pontosabban a Csehszlovák Kommunista Párt dubčeki vezetése), az ország kiemelten fontos katonaföldrajzi és stratégiai pozíciója, valamint a bolsevik gyökereitől elszakadni képtelennek bizonyuló rendszer politikai alapkereteinek feszegetése együtt vezetett az erőszakban fogant és csak az erőszak nyelvén értő birodalom reflexszerű reakciójához: a katonai megszálláshoz. Ahhoz a katonai megszálláshoz, ami Keleten és Nyugaton is lezárta az – esetleg még megmaradt – illúziók korát. 
   Előadásomban elsősorban ennek a megszállásnak a közvetlen hatásával és utóéletével kívánok foglalkozni. A katonai intervenció legfőbb jellemzőinek rövid összefoglalását követően kísérletet teszek annak bemutatására, hogy az augusztus 21-i invázió mennyiben volt sikeresnek, illetve mennyiben volt kudarcnak tekinthető. Korabeli MSZMP-pártdokumentumok, illetve magyar katonai és külügyi (diplomáciai) iratok alapján megpróbálok válaszolni arra a kérdésre, hogy maguk az agresszorok utólag hogyan ítélték meg a kialakult helyzetet, illetve felmerült-e, hogy a csehszlovák válság „megoldása” érdekében további radikális lépéseket tervezzenek – beleértve akár egy újabb katonai beavatkozás lehetőségét is.
Ehrenberger Róbert

Témakörök: 
Történelmi KávéháZ