Történelmi Kávéház - Beszélgetések a Történeti Levéltárban

Történelmi Kávéház - Beszélgetések a Történeti Levéltárban

MEGHÍVÓ

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2011 februárjában előadássorozatot indított, amelynek keretében az intézményben folyó tudományos kutatást és iratfeldolgozást mutatjuk be. Szívesen látjuk az érdeklődőket minden hónap második csütörtök délutánján előadásainkon és az azt követő beszélgetéseken. Májusi rendezvényünkre külső kutatóink közül Soós Viktor Attilát, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagját hívtuk meg, hogy számoljon be legújabb kutatásairól.

A következő előadás 2019. május 9-én 17 órakor kezdődik az ÁBTL aulájában (Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7.).


Előadó: Soós Viktor Attila

Az előadás címe:

L"ÉK"-et kap a Világosság
Az Állami Egyházügyi Hivatalba telepített rezidentúra és K-lakás az egyházak irányába végzett hírszerzés szolgálatában

Lakás-kalandtúrára hívom a Tisztelt Érdeklődőket, az ÁBTL Történelmi KávéháZ rendezvényének keretében. Budapest, II. kerület Bem József utca 14. II. emelet 1. szám alatti lakásába invitálom a vendégeket, amely egy konspirált, azaz K-lakás volt 1969-től. A helyszínt a magyar hírszerzés a Belügyminisztérium Külügyi Osztályától vette át és használta több mint 15 éven keresztül, azonban 1986. április 1-jével dekonspiráció veszélye miatt meg kellett válni az ingatlantól. A lakást öt éven keresztül az Állami Egyházügyi Hivatalba telepített hírszerző tisztekből 1968-ban szervezett „Világosság” rezidentúra használta.
   A kutatók számára előbb a „Világosság” rezidentúra szervezési és levelezési dossziéi váltak hozzáférhetővé, amelyből többé-kevésbé rekonstruálni lehetett az Állami Egyházügyi Hivatalba telepített hírszerző tisztek tevékenységét a nemzetközi egyházi szervezetek, így a Vatikán, az Egyházak Világtanácsa, a Lutheránus Világszövetség, a Keresztyén Békekonferencia stb. irányába. Az iratanyagból tudjuk, hogy a „Világosság” rezidentúra rendelkezett egy „ÉK” fedőnevű, a már fent említett K-lakással. A lakás működésére vonatkozó dossziék azonban sokáig nem kerültek be a Történeti Levéltárba. A legutóbbi felülvizsgálat során a titokgazda törölte minősítésüket, így a dossziék a levéltárba kerültek, és kutathatóvá váltak. Ezáltal már nemcsak a rezidentúra dossziéiból, hanem a lakással kapcsolatban keletkezett állambiztonsági iratokból is rekonstruálhatjuk, hogy hogyan használta fel konspirált találkozási helyszínként a hírszerzés az „ÉK” fedőnevű lakást, ahol az operatív tisztek túlnyomórészt egyházi személyekkel találkoztak. Az ingatlan azonban nemcsak a „Világosság” rezidentúra működési időszakában 1969-1973 között, hanem még egy bő évtizeddel tovább is lehetőséget adott az információk átadásra. Már régen nem működött az ÁEH-en belül a „Világosság” rezidentúra, de az „ÉK” fedőnevű K-lakása továbbra is várta a hírszerző tiszteket és ügynökeiket.
   Előadásomban bemutatom a lakás megszerzésének és fedőtörténetének körülményeit, megismerhetik, hogy az állambiztonság munkatársai és ügynökei közül vélhetően kik tudtak a lakás létezéséről, kik jártak ott. Az iratanyag alapján megismerhetjük ennek a titkos térnek a működési kereteit, berendezését, a fenntartására fordított költségeket, amelyek a mindennapi használathoz szükségeltettek, s kicsit játszva a szavakkal arra is kitérek, hogyan kapott l„ÉK”-et ez a rezidentúra. Mindezek mellett természetesen a „Világosság” rezidentúra működésére és a nemzetközi egyházi szervek irányába eljárt hírszerző tisztek tevékenységére is kitérek.
   Várom Önöket, hogy együtt ismerjük meg egy lakás nem mindennapi történetét és próbáljuk életre kelteni a pár évtizeddel ezelőtti, a kommunista titkosszolgálat kezelésében eltöltött éveit.

Soós Viktor Attila

Témakörök: 
Történelmi KávéháZ