Történelmi Kávéház - Beszélgetések a Történeti Levéltárban

Történelmi Kávéház - Beszélgetések a Történeti Levéltárban

MEGHÍVÓ

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2011 februárjában előadássorozatot indított, amelynek keretében az intézményben folyó tudományos kutatást és iratfeldolgozást mutatjuk be. Szívesen látjuk az érdeklődőket minden hónap második csütörtök délutánján előadásainkon és az azt követő beszélgetéseken. Februári rendezvényünkre külső kutatóink közül Ötvös Istvánt, a PPKE BTK Jelenkortörténeti Tanszék tanszékvezető docensét, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának bizottsági tagját hívtuk meg, hogy számoljon be legújabb kutatásairól.

A következő előadás 2020. február 13-án 17 órakor kezdődik az ÁBTL aulájában
(Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7.).


Előadó: Ötvös István

Az előadás címe:

A karhatalomtól a munkásőrségig – egy rendszer születésének antinómiái

Egy politikai rendszer születésének körülményei alapvetően kihatnak a létrejövő rendszer egészére. Bár a történeti szakirodalomban régóta viták tárgya, hogy a Rákosi, illetve a Kádár nevével fémjelzett politikai rezsimek mennyiben kontinuusok egymással, a karhatalmi erők körében végzett újabb kutatások alapján egyre nyilvánvalóbb, hogy a Forradalmi Ezredek 1956. novemberi megalakulása nem csupán az új politikai hatalom rendfenntartó erőinek megalakításáról szólt, hanem a rendszer születésének egyik legmélyebb bugyrába nyújt betekintést.
   Az előadás a NEB keretében folytatott, a karhatalmi vezetők életpályáját feltáró kutatásra is támaszkodva veszi górcső alá az 1956 novemberétől 1957 januárjáig terjedő időszakot, vagyis a Kádár-korszak születésének szürke zónáját. A rendszer születésének ez az időszaka sok szempontból homályban maradt. Ennek nem csupán emlékezetpolitikai, de primer történeti okait is számba veszi az előadás, amelynek végső konklúziója talán az lehetne, hogy a vérben született rendszer kimúlása pillanatáig alkalmas maradt arra, hogy véres leszámolással intézze el politikai ellenfeleit. Az, hogy ezt a későbbiekben nem tette meg, egy másik előadás tárgya lehet majd.

Ötvös István

Témakörök: 
Történelmi KávéháZ