Testvéri segítség és közös harc - beszámoló a Történelmi KávéháZ 2019. január 10-i előadásáról

Testvéri segítség és közös harc - beszámoló a Történelmi KávéháZ 2019. január 10-i előadásáról

A Történelmi Kávéház 2019. januári rendezvényén Bencsik Péter, a Szegedi Tudományegyetem oktatója tartott előadást.

Az előadás címe:

Testvéri segítség és közös harc
Fejezetek a magyar–csehszlovák belügyi kapcsolatokból, 1956–1989 – cseh források alapján.

Bencsik Péter először az állambiztonsági iratok csehországi kutathatóságáról beszélt. A cseh állambiztonsági levéltár (ABS - ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK) és a Totalitárius Rendszereket Kutató Intézet (ÚSTR - Ústav pro studium totalitních režimů) közös épületében, Prágában folytatott kutatásokat, majd egy regisztrációt követően internetes hozzáférést is kapott a korabeli levéltári forrásokhoz. A másodlagos források között megemlítette a két intézmény egy-egy folyóiratát is, amelyek szintén elérhetők online formában is.

Az előadás elején felhívta a figyelmet arra is, hogy levéltárunk internetes folyóiratának a BETEKINTŐ-nek következő, 2018/2. számában egy témába vágó tanulmány fordítását fogja publikálni, amely a magyar és csehszlovák állambiztonsági szervek korai, 1948 és 1956 közötti kapcsolatát tárgyalja. Ebben az időszakban a Rajk-per kapcsán volt a legszorosabb az együttműködés, mivel a per során a kihallgatottak számos esetben csehszlovákiai politikusokra is tettek terhelő vallomást. Az 1950-es években évenkénti találkozók voltak a belügyi vezetők között, és 1956 tavaszán az is komolyan felmerült, hogy a Magyarországon lebontott határzár helyére Csehszlovákiából vásárolnak egy új elektromos határfigyelő jelzőrendszert.

A két ország állambiztonsági kapcsolatainak fontos csomópontja volt 1956. 2018-ban jelent meg Bencsik Péter és Mitrovits Miklós "A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy" - Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai című forrásgyűjteménye, amely cseh és szlovák levéltári forrásokon keresztül mutatja be az egykori Csehszlovákia vezetésének az 1956-os magyar forradalomhoz való viszonyát. Az akkori eseményekből Bencsik Péter ezúttal azt emelte ki, hogy a forradalom alatt a magyar állambiztonsági tisztek közül sokan menekültek át Csehszlovákiába, a forradalom leverését követően, 1957-ben pedig Münnich Ferenc kért segítséget a csehszlovák belügyminisztériumtól. 5000 darab gumibotot, optikai, gépészeti és műszaki cikkeket is, de fegyvereket is, amelyeket 1957 tavaszán meg is kapott a magyar fél.

Ezt követően Bencsik Péter az 1956 és 1990 közötti csehszlovák-magyar belügyi-állambiztonsági szerződések főbb pontjait ismertette. Az előadásból megtudhattuk, hogy a csehszlovák állambiztonsági szervek - ellentétben a Stasi-val - nem állomásoztattak Magyarországon operatív csoportokat, akik a csehszlovák turisták itteni viselkedését figyelték volna, noha a szerződések ezt lehetővé tették. A két belügyi-állambiztonsági szerv között 1968-ban meglazult a kapcsolat, a magyar fél bizalmatlansága miatt. A csehszlovákiai "normalizálódás", azaz az 1970-es években végbemenő dogmatikus baloldali visszarendeződés ideje alatt bizalom helyre állt, és ez különösen látványosan mutatkozott meg a két ország közötti határátlépők ellenőrzése során.
Az együttműködés legfőképpen a külföldi célpontokkal (pl. Vatikán, Szabad Európa Rádió) szembeni információ megosztásban nyilvánult meg, de az 1980-as években már a belső ellenzéki személyek - Charta 77 tagjai, magyar demokratikus ellenzék - határokon átnyúló ellenőrzésére és esetleges kompromittálására is kiterjedt. Ez utóbbinak volt a példája Duray Miklós ügye.
Duray Miklós - aki egyébként a Charta 77' nyilatkozatot is aláírta - a csehszlovákiai magyar kisebbség védelmében lépett fel, ezért különösen érdekes, hogy a magyar állambiztonsági szervek együttműködtek a csehszlovák szervekkel a tevékenysége megakadályozására. Bencsik Péter az ügy aktájából idézte:

"GEOLÓGUS" fedőnevű ügy célszemélye nacionalista csoportosulás felforgató tevékenységét szervező DURAY MIKLÓS csehszlovák állampolgár. Kapcsolatban áll az INTERNATIONAL AMNESTY szervezettel és Magyarországon szocialistaellenes beállítottságú személyekkel. Az operatív helyzet értékelése alapján az elkövetkező időszakban az alábbi együttműködési feladatot hajtjuk végre:

- a célszemélyt és kapcsolatait BRAGLEWICZ WIESLÁV, SCHÖPLIN GEORGE brit állampolgárokat a MNK-ba érkezés esetén a magyar állambiztonsági szerv ügynöki és egyéb operatív ellenőrzés alá vonja. Tevékenységükről, törekvéseikről tájékoztatja a CSSZSZK BM X. Csoportfőnökségét.

- a célszemélyeket és kapcsolataikat mindkét ország területére érkezésük során komplex ügynöki-operatív ellenőrzés alá vonják, felforgató tevékenységük megállapítása és dokumentálása céljából. Együttműködve kompromittálják DURAY-t a magyar nacionalista körökben /elterjesztik, hogy provokátorról van szó, és így izolálják őt ebben a közegben/.

Bencsik Péter előadása szokás szerint hamarosan elérhető lesz videofelvétel formájában is, amelyet levéltárunk honlapján fogunk közzé tenni.

A Történelmi Kávéház következő előadását 2019. február 14-én 17 órakor Erdős Kristóf fogja tartani. Az előadás címe:
"100 cigiért vonaton egész Ausztriát át lehet utazni" Magyar menekültek Salsburgban a II. világháború utáni első években.

Levéltárunk Dokufilmklubjának következő vetítése 2019. február 6-án 17 órakor lesz:
Kabay Barna és Petényi Katalin: Fedőneve "Bíboros" - az állambiztonsági szervek célkeresztjében
(70 perc, 2017)

Témakörök: 
HírTörténelmi KávéháZ