1956: erőszak és emlékezet

1956: erőszak és emlékezet

3 490Ft.-

0 értékelés
0


Vajon milyen eszközökkel lehet elfojtani egy nép szabadságvágyát? Hogy történhet meg az, hogy a politikai hatalmi gépezet szinte teljes sikerrel elfedi a valóságot, elhallgattat az igazsággal tökéletesen tisztában lévő embercsoportokat, és egy egész népet mély, bűntudattal terhelt hallgatásba taszít?
Az erőszak mint politikai eszköz, rejtett vagy strukturális formában, végigvonul a huszadik századi magyar történelmen. Mégis alig történt meg sokféleségének és működési mechanizmusainak feltárása. Az 1956: erőszak és emlékezet című kötet több nézőpontból mutatja be, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc és az azt követő események milyen mértékben alakultak a különböző hatalmak erőszak-megoldásainak következményeként, s mennyire határozta meg hazánk történelmének ezen időszakát az erőszakra épülő politika.
A 20. század történelmét gyökeresen befolyásoló erőszak megjelenési formái hangsúlyosan jelen vannak Magyarország 1945 utáni történelmében. Ennek a felismerése és kutatása olykor nehéz, de megéri a befektetett munkát: a történések mélyrétegeiben olyan összefüggésekre bukkanhatunk, melyek saját múltunkat, szüleink, nagyszüleink viselkedési stratégiáinak mozgatórugóit nemcsak megérteni, hanem elfogadni is segítik.

A kötet szerkesztői:
MÜLLER ROLF • történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának kutatója. Kutatásai elsősorban a magyar politikai rendőrség 1945 és 1990 közötti történetére, valamint a képdokumentumok és az emlékezet kapcsolatának vizsgálatára irányulnak. Önálló kötete: Politikai rendőrség a Rákosi-korszakban.
TULIPÁN ÉVA • történész, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója. Kutatási területe az 1945 utáni magyar történelem, ezen belül különösen az 1956-os forradalom és szabadságharc története, illetve a leverését követő hivatalos emlékezetpolitika. A témával foglalkozó kötete: Ostrom 1956-ban – A Köztársaság tér emlékezete.
TAKÁCS TIBOR • történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának kutatója. Fő kutatási területe a 20. századi magyar társadalom- és politikatörténet, különös tekintettel az 1945‒1990 közötti politikai rendőrség működésére. Legutolsó kötete: A párttitkár halála – Egy 1956-os gyilkosság történetei.

Cikkszám: ISBN: 9786155609848. ÁBTL
Terjedelem206 oldal
Méretek
Méretek: 200 mm × 140 mm × 300 mm