Állambiztonság és rendszerváltás

Állambiztonság és rendszerváltás

2 600Ft.-

0 értékelés
0


Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára tíz évvel ezelőtt, 2000 nyarán indította el "Közelmúltunk hagyatéka" sorozatát azzal a deklarált célkitűzéssel, hogy abban elsősorban az 1945 utáni évek politikai rendőrségének, államvédelmének-állambiztonságának történetét feldolgozó tanulmányokat, vagy nagyobb forrás-együtteseket jelentessen meg.
A sorozat első kötete:"Államvédelem a Rákosi-korszakban. Tanulmányok és dokumentumok a politikai rendőrség második világháború utáni tevékenységéről" címmel került kiadásra, amelyben a politikai rendőrség - közkeletű elnevezései szerint az ÁVO, illetve az ÁVH - történetének főbb csomópontjait, működésének egy-egy időszakát mutatták be a közzétett tanulmányok. A második kötet (2001) tematikus témája a katonák elleni megtorlások vizsgálata volt az 1945 -1958 közötti időszakban "Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában 1945-1958. Tanulmányok a fegyveres testületek tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború kezdeti időszakában" címmel. A tanulmányköteteket 2005-ben egy dokumentumkötet ("Európai Kulturális Fórum és ellenfórum. Budapest, 1985") követte, amelyben a budapesti Európai Kulturális Fórum megszervezésének történései és a szerveződő ellenzéki csoportok tevékenységei jelentek meg a közölt 69 dokumentum segítségével. A legutolsó kiadvány 2007-ben jelent meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett tudományos konferencia tanulmányköteteként (ÁVH - Politika -1956. Politikai helyzet és az állambiztonsági szervek Magyarországon, 1956"). A tanulmányok elsősorban a fegyveres testületek, ezen belül az államvédelmi szervek dezorganizálódását, a testülettel szembeni tömeges társadalmi ellenszenv és gyűlölet kibontakozásának a körülményeit mutatták be.
A sorozat ötödik kiadványaként megjelenő "Állambiztonság és rendszerváltás" című tanulmánykötet a legújabb történeti kutatásokra támaszkodva elemzi az állambiztonsági szolgálatok helyzetét, tevékenységét a rendszerváltás éveiben. Az írásokból megállapítható, hogy a kommunista állambiztonság személyi állománya - a napjainkban egyre gyakrabban felbukkanó állításokkal szemben - nem tartozott a demokratikus átmenet támogatói közzé. A szoros pártfelügyelet és irányítás felbomlásával a korábban megbecsült titkosszolgálati tevékenység politikailag légüres térbe került. Ennek következtében mind nagyobb mértékben hódított a politikai és a szakmai elbizonytalanodás, munkájukat pedig komoly hibák és mulasztások jellemezték. Mindezek ellenére az állambiztonsági szolgálatok, önmaguk újradefiniálásával és az új politikai elit meggyőzésével - miszerint a titkosszolgálatok tevékenységére minden hatalomnak szüksége van - sikerrel mentették át magukat a demokratikus rendszerbe.
A Levéltár a tanulmánykötet megjelentetésével új tényekkel és összefüggésekkel kívánt hozzájárulni az állambiztonsági szolgálatok rendszerváltás időszakában végzett működésének reálisabb feltárásához és megismertetéséhez.

Cikkszám: ISBN 9789632362977. ÁBTLL'Harmattan

Bp. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára - L'Harmattan 2010,

Közelmúltunk hagyatéka sorozat

Sorozatszerkesztő: Gyarmati György

A bevezetőt, a jegyzeteket írta: Okváth Imre

Terjedelem260 oldal
Kiadvány típusaSaját kiadvány
Méretek
Méretek: 225 mm × 159 mm × 15 mm