Kor / társ panoráma

Kor / társ panoráma

2 800Ft.-

0 értékelés
0


Jelen tanulmánykötet legalább két lehetséges pozíciót kínál a Tisztelt Olvasónak, amelyeket a szerkesztők a kötet címével is megpróbáltak – hogy sikerrel-e, a nagyérdemű ítéletére van bízva – érzékeltetni. A nézőpont állandó, a perspektívát azonban a kamerába helyezett prizma jellege váltogat(hat)ja.
„Korpanoráma” olvasatban az írások Vonyó József történészi érdeklődésének fókuszában álló 20. századi történelmünk napjainkat (is) befolyásoló jelenségeit, történeteit (előzményeit és következményeit) veszik górcső alá. (Csak egy életrajzából ki nem derülő „titokra” utalva: a Tanár Úr ifjú korában eredetileg „arabistának” készült…) „Társpanoráma”-ként 2015 tavaszán, Vonyó József 70. születésnapja alkalmából adnak körképet arról, hogy a vele szakmai nexusban álló, s (nem titok) baráti viszonyba is keveredett (kor)társ történészeket ezidőtájt milyen kérdések foglalkoztatják.
A kötetben Ormos Mária, Romsics Ignác, Kövér György, Gyarmati György, Pók Attila, Püski Levente, Zeidler Miklós és Kerepeszki Róbert egy-egy tanulmánya olvasható.

Cikkszám: ISBN 9786155497391. ÁBTLKronosz Kiadó

Bp-Pécs.
Magyar Történelmi Társulat, Kronosz Kiadó, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára,
2015. 246 oldal
Szerkesztő: Gyarmati György és Erőss Zsolt

A kiadvány megvásárolható a Levéltár ügyfélszolgálatán.

Terjedelem246 oldal
Súly
Súly: 304 g
Méretek
Méretek: 208 mm × 140 mm × 15 mm