Kávássy János Előd előadása - videó

Kávássy János Előd előadása - videó

Az előadás címe:„Magyarország prokonzulja”
Mark Palmer diplomáciai és belpolitikai tevékenysége Magyarországon (1986–1990)

Mark Palmer budapesti amerikai nagykövet 1986–1991-es magyarországi tevékenysége a rendszerváltás egyik legismertebb, legrendhagyóbb, ugyanakkor egyszersmind egyik legkevésbé objektívan közreadott, sok szempontból félreértett története. Méltatói szerint Palmer a magyar átalakulás egyik legfontosabb külső aktora, aki egyéni intencióit és elképzeléseit követve demonstratív – és sokszor ugyanennyire provokatív-konfrontatív – kiállásával jelentősen tágította a magyar ellenzék mozgásterét. Ellenfelei szerint „a csokornyakkendős nagykövet” saját személyes preferenciáit követve, diplomáciai hatáskörén messze túllépve, durván beavatkozott a mindinkább forrásba jövő magyar belpolitikába. A személyéhez és tevékenységéhez tapadó premisszák, konnotációk és toposzok között mára már elvész Mark Palmer valódi története, így ezen előadás arra tesz kísérletet, hogy mindezeket lehántva, amennyire ez lehetséges objektívan és önfejlődésében mutassa be az amerikai diplomata karrierjét, s annak magyarországi végpontját.

Kávássy János Előd

Témakörök: 
Történelmi KávéháZVideó