Varga Krisztián előadása a Történelmi KávéháZ-ban

Varga Krisztián előadása a Történelmi KávéháZ-ban

TÖRTÉNELMI KávéháZ
Beszélgetések a Történeti Levéltárban

MEGHÍVÓ

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2011 februárjában előadássorozatot indított, amelynek keretében az intézményben folyó tudományos kutatást és iratfeldolgozást mutatjuk be. Szívesen látjuk az érdeklődőket minden hónap második csütörtök délutánján előadásainkon, és az azt követő beszélgetéseken.

A következő előadásra 2015. november 12-én 15 órakor az ÁBTL aulájában kerül sor (Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7.)

Előadó: Varga Krisztián

Az előadás címe:
Politikai rendőrség a Horthy-korban 1919–1944

Közel tíz éve már annak, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában a kezembe került egy dosszié: a „Dr. Wayand Tibor feljegyzése horthysta politikai rendőrségi munkájáról” címmel készült dokumentum, amely írójának az 1945 utáni politikai rendőrség fogságában tett önvallomását tartalmazza. Azonban nem elsősorban az irat keletkezése, a Wayand Tibor egykori magyar királyi detektívfelügyelő elleni nyomozás lefolytatása érdekelt – bár önmagában ez is megérne egy külön előadást –, hanem a feljegyzésben leírtak keltették fel az figyelmemet. Ez ugyanis több volt egyszerű, csak a nyomozásban felhasználható vallomásnál. Wayand Tibor visszaemlékezése a két világháború közötti és a második világháború alatti politikai rendőrség működésével, nyomozásaival, a vezetők és a beosztottak szerteágazó kapcsolatrendszerével foglalkozik. Aki a Horthy Miklós nevével fémjelzett közel negyedszázados történelmi korszak állambiztonságát kutatja, annak ez a dokumentum megkerülhetetlen. Természetesen egyetlen dossziéból nem lehet rekonstruálni egy egész korszak politikai rendőrségének működését, kutatásaim során ez csak a kezdet volt, azonban kellő lökést jelentett a téma mélyreható elemzése szempontjából. De ha figyelembe vesszük azt, hogy a két világháború közötti állambiztonsági iratok túlnyomó része megsemmisült, akkor azonnal felértékelődnek az ÁBTL-ben található és a Wayandéhoz hasonló önvallomások, feljegyzések és visszaemlékezések.

Előadásomban a Történeti Levéltár számos más forrásának segítségével megkísérlem felvázolni a Magyar Királyi Rendőrség Politikai Rendészeti Osztályának működését, intézményi hátterét, jelentősebb nyomozásait, vezetőit, funkcióját és feladatait. 1919. augusztus 6-tól 1944. március 19-ig tartó időszak állambiztonsági eseményein keresztül igyekszem választ adni arra, hogy mi indokolta a szervezet létrehozását, kik és hogyan végezték a nyomozásokat, illetve mely pártok és egyesületek kerülhettek be a politikai rendőrség célkeresztjébe.

Varga Krisztián

Témakörök: 
HírEseményTörténelmi KávéháZElőadás