Könyvbemutató a Történeti Levéltárban - Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből 2.

Könyvbemutató a Történeti Levéltárban - Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből 2.

"A második világháború után a magyar politikai rendőrség megszervezése két helyszínen, két vezetővel indult meg: Debrecenben Tömpe Andrással, Budapesten Péter Gáborral. Ennek a kettősségnek lett az eredménye, hogy 1945 elején megalakult a Tömpe vezette Magyar Államrendőrség Vidéki Főkapitányság Politikai Rendészeti Osztálya, illetve a Péter által parancsnokolt Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányság Politikai Rendészeti Osztálya, sőt katonai vonalon is megkezdődtek a politikai nyomozások, a Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Osztályán (Katpol).

A politikai rendőrség területi munkamegosztásának feloldása Rajk László belügyminiszterségéhez köthető. Ő ugyanis előbb 1946. augusztus 30-án a minisztertanácsban belügyi létszámcsökkentésre és egy egyszerűbb szervezeti struktúrára tett javaslatot, ami a politikai rendészet esetében ekkor még csak a járási kapitányságokon lévő osztályok megszüntetését jelentette volna. Majd miután a grémium támogatta az előterjesztést, 1946. szeptember 5-én kihirdették a 10.060/1946. M.E. számú rendeletet, amelynek értelmében a belügyminiszter felhatalmazást nyert arra, hogy az államrendőrség egyes szerveit – a belügyi tárca költségvetési kiadásainak csökkentése, illetve az ügyintézés hatékonyabbá tétele érdekében – összevonhassa vagy megszüntethesse. Így október 6-án az 533.900/1946. B.M. számú rendeletével a vidéki ügyekért felelős politikai rendőrséget beolvasztotta a fővárosiba, amelynek elnevezését Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztályára (ÁVO) változtatta, működési köre pedig kiterjedt az ország egész területére. Az év végén pedig megjelent az új szervezet feladat- és ügykörének részletes szabályozása."

E mondatokkal indul Müller Rolf tanulmánya a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztályának szervezettörténetéről, amely az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a L'Harmattan Kiadó közös kiadásában megjelentetett
Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből 2.
Az Államvédelmi Osztály 1946-1948

című forrásközlő könyvében nyomtatásban is olvasható.

A kötetet - a Történeti Levéltár aulájában a szép számmal összegyűlt érdeklődő előtt - Ötvös István egyetemi docens, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja mutatta be. Előadásában foglalkozott a forrásközlő kiadványok fontosságával, és kiemelte, hogy a történészek feladata - az áldozatok viktimológiai narratívájával szemben, illetve azok mellett - az események történelmi távlatokba helyezése, valamint a tárgyalt korszak alapdokumentumainak feltárása. Kitért arra is, hogy az 1945 és 1948 közötti korszak megítélése mennyire ellentmondásos, milyen értékelések születtek erről az időszakról az 1970-es években, majd az 1990-es rendszerváltást követően, és ezek a megközelítések milyen igazolást nyerhetnek a dokumentumkötetben.

A méltató, baráti-kollegiális szavakat először Krahulcsán Zsolt, a kötet egyik szerkesztője köszönte meg, aki megemlékezett arról is, hogy a magyar politikai rendőrség történetéről szóló kiadványsorozat első kötetéről G. Vass István, a közelmúltban elhunyt történész-levéltáros kollégánk írt egy rendkívül alapos recenziót, amelynek tanulságait igyekeztek felhasználni a mostani kötet összeállításakor. Ennek megfelelően itt nincsenek véres történetek, ez a kötet egy csontváz, az ÁVO csontváza, amelynek felöltöztetése, azaz értelmezése a történészek feladata.

A kötet másik szerkesztője, a bevezető tanulmány szerzője, Müller Rolf ugyancsak megemlítette G. Vass Istvánt, mint aki e tanulmánya szemléletmódját befolyásolta. Ez után - visszatérve az Ötvös István által ismertetett vitakérdésre, hogy ugyanis mikor is kezdődött Magyarországon a kommunista rendszer - elmondta, hogy saját véleménye szerint a politikai rendőrségen már 1945 januárjában, a megalakuláskor. Ez után a Történeti Levéltárban folytatott tudományos munka eredményeiről beszélt - egy 2013-as adatsor szerint 40 könyv, 550 publikáció, 740 előadás, egy 2007-től folyamatosan megjelenő online folyóirat és húsz kiállítás volt a levéltárunk tudományos tejesítménye.

Befejezésül a könyvbemutató házigazdája, a Történeti Levéltár Tudományos Főosztályának vezetője, Okváth Imre beszélt arról, hogy a politikai rendőrség történetét bemutató forrásközlő kiadványsorozata a tervek szerint folytatódni fog, és a következő kötet az 1948 és 1950 közötti időszakról fog szólni.

Témakörök: 
HírEseményKönyvbemutató