Kávássy János Előd előadása a Történelmi KávéháZ-ban

Kávássy János Előd előadása a Történelmi KávéháZ-ban

TÖRTÉNELMI KávéháZ
Beszélgetések a Történeti Levéltárban

MEGHÍVÓ

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2011 februárjában előadássorozatot indított, amelynek keretében az intézményben folyó tudományos kutatást és iratfeldolgozást mutatjuk be. Szívesen látjuk az érdeklődőket minden hónap második csütörtök délutánján előadásainkon, és az azt követő beszélgetéseken.

A következő előadásra 2016. május 12-én 15 órakor az ÁBTL aulájában kerül sor (Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7.)

Előadó: Kávássy János Előd

Az előadás címe:
A zajból a „kockacsendbe” - Rajki Márton ügye

„Kérlek, ne nehezteljetek ezért, amit most írni fogok. Azonban én már öreg ember vagyok és szükségét érzem lelkemben felkészülni arra is, hogy nem érem meg a szabadulásom, nem láthatlak szabad emberként többé Titeket, akik az életemnél drágábbak vagytok nekem” – így fordult a halál biztos tudatában családjához Rajki Márton 1959. június 8-án.

Dr. Rajki Márton (1901) 1956 októberében fájdalmas tapasztalások generálta karakterfejlődésen túl, érett személyiségként sodródott Újpesten a forradalomba: 1956. október 24. és 28-a között ő volt az újpesti Forradalmi Bizottság első elnöke, október 30- án pedig önálló keresztény párt szervezésébe kezdett. A forradalom bukása után a rezsim megtorlás-logikája végül megpecsételte sorsát: „Kósa Pál és társai” ügyében 1959. március 15-én vasárnap a „mosolygó halál”-ként emlegetett Borbély János őt is halálra ítélte – s ezen a másodfokú ítélet sem változtatott. Rajki Márton Újpest mikrokozmoszában 1956. október 24. és november 3. között játszott szerepét rekonstruálva egy atipikus karaktert és viselkedésmódot ismerhetünk meg. Ugyanakkor – konkrét személyén túl – Rajki ügye kiváló alkalmat ad számunkra, hogy újraértékeljük a forradalom alakjait és szerepüket éppúgy, mint kritikusan szembenézzünk azon mítoszokkal és fél-megértésekkel, amelyek az idők során az 1956- os forradalom és szabadságharc valódi történetéhez – akarva, akaratlanul – hozzátapadtak. Előadásomban emellett a következő kérdésekre keresem a választ:

Létezett-e a forradalom sodrában kiforrott egységes jövőkép? Milyen szerepe volt az egyéni ambícióknak és illúzióknak, illetve azok ütközésének a Forradalmi Bizottságban? A döntések szintjén léteztek-e totális autoritások, vagy részautoritások összegződéséről beszélhetünk? Dezintegrálódott-e teljesen a kommunista hatalom? Létezett-e a helyi/regionális szinten túlmutató, kézzelfogható nemzeti egység? Hogyan hatott a szovjetek katonai inváziója a forradalom politikai erőterének szereplőire? Hogyan képeződtek le a régi/új hatalom megszilárdulásának fázisai Újpesten? Volt-e a kádári megtorlásnak világos logikája, vagy esetlegességgel és önellentmondásokkal szembesülünk „Kósa Pál és társai” perében, s benne Rajki ügyében?

Kávássy János Előd

Témakörök: 
HírEseményTörténelmi KávéháZ