Papp István előadása a Történelmi KávéháZ-ban - Meghívó

Papp István előadása a Történelmi KávéháZ-ban - Meghívó

Történelmi KávéháZ - Papp István előadása

TÖRTÉNELMI KávéháZ
Beszélgetések a Történeti Levéltárban

MEGHÍVÓ

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2011 februárjában előadássorozatot indított, amelynek keretében az intézményben folyó tudományos kutatást és iratfeldolgozást mutatjuk be. Szívesen látjuk az érdeklődőket minden hónap második csütörtök délutánján előadásainkon, és az azt követő beszélgetéseken.

A következő előadásra 2016. június 9-én 15 órakor az ÁBTL aulájában kerül sor (Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7.)

Előadó: Papp István

Az előadás címe:
Nagy Imre hívéből Kádár csapatkapitánya
Fehér Lajos pályája 1956 után

A történettudomány berkeiben régi vitatéma az 1956 utáni folytonosság/megszakítottság kérdése. A Kádár-rendszer politikai elitje és maga a névadó személyiség is rendkívül tudatosan és nem kevés energiával formálta önnön viszonyát a korábbi politikai rezsimhez, és kereste helyét a magyar történelem egészén belül. Míg a korábbi évtizedekben erősebb cezúrának tűnt az 1956-os esztendő, az újabb történeti kutatások tükrében inkább a kommunista rendszer folytonosságáról, a kezdeti években inkább restaurációról szokás beszélni. Kádár személye mellett kevesebb szó esik a korszak politikai elitjének azon politikusairól, akik meghatározó szerepet játszottak a társadalom különböző rétegeivel való konszolidált viszony megteremtésében. Az 1968-as mechanizmus reform és általában a gazdasági reform kapcsán Nyers Rezsőt, az értelmiség pacifikálása okán Aczél György nevét emelik ki. Volt egy harmadik szereplő is, aki legalább annyira meghatározó szerepet játszott a konszolidáció alapját jelentő életszínvonal politika sikerességében, őt Fehér Lajosnak hívták. A kifejezetten rossz szónok, egykori történelem–latin szakos okleveles középiskolai tanár, gyakorlott, jó tollú zsurnaliszta nevét az ún. agrárlobbyhoz szokás kötni.

Előadásomban nem gazdaságtörténeti áttekintésre, nem a termelőszövetkezeti világ bemutatására vállalkozom, hanem egy hús-vér ember, egy izgalmas és nagyon ellentmondásos politikai életút felvázolására törekszem. Vajon zaklatott és töredezett, vagy nagyon is következetes és egyenes vonalú volt Fehér Lajos életpályája? Hogyan fért bele a Márciusi Front, az antifasiszta ellenállás, kulákellenes publicisztika, Nagy Imre méltatása és megtagadása és a Kádár Jánossal való szoros, de nem konfliktusmentes szövetség egyetlen életútba?

Volt-e és miben állt Fehér víziója a magyar parasztságról, agráriumról? Mi tette őt sikeres, kiemelkedően sikeres érdekvédővé, aki manapság hihetetlennek tűnő beruházási forrásokat harcolt ki kedvenc ágazata számára? Szűkkeblű, szemellenzős parasztpolitikus volt vagy a modern agrártudomány iránt nyitott, kíváncsi értelmiségi? Hogyan tudta meggyőzni Kádár Jánost az agrárpolitikai reformok szükségességéről? Vajon folytatta, megtagadta vagy felülmúlta mesterét, Nagy Imrét? Röviden szólva: mi volt az ő legkomolyabb politikusi teljesítménye? Ennyi kérdés után, kellően felcsigázva a tisztelt közönség figyelmét, remélhetően érdemi és izgalmas válaszokkal tudok szolgálni.

Papp István

Témakörök: 
HírEseményTörténelmi KávéháZ