PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A LEVÉLTÁR FŐIGAZGATÓI TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A LEVÉLTÁR FŐIGAZGATÓI TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Országgyűlés elnöke
az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló
2003. évi III. törvény alapján pályázatot hirdet
a Levéltár főigazgatói tisztségének betöltésére

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) központi költségvetési szerv, amely az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet alkot. A Levéltár gazdasági szervezettel rendelkezik.

A Levéltár élén álló főigazgatót az Országgyűlés elnöke hét évre nevezi ki.

A főigazgatói tisztség 2017. április 1-től tölthető be.

A főigazgató jogállására a 2003. évi III. törvényben (a továbbiakban: tv.) meghatározott eltérésekkel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • a pályázónak meg kell felelnie a Kttv-ben előírt általános alkalmazási feltételeknek,
 • az állás betöltése nemzetbiztonsági ellenőrzéshez, vagyonnyilatkozat-tételhez kötött, és a jelöltet a kinevezés előtt az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága, valamint Kulturális bizottsága előzetesen meghallgatja,
 • tudományegyetem bölcsész, vagy jogi karán szerzett végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az adatvédelem terén szerzett gyakorlat,
 • 10 éves szakmai (levéltári) gyakorlat,
 • vezetői gyakorlat,
 • tudományos fokozat,
 • legalább egy idegen nyelv tárgyalóképes szintű ismerete.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázati kérelmet,
 • a pályázó programját,
 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • az oklevelek, bizonyítványok másolatát,
 • publikációk jegyzékét,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázónál a tv. 9. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
 • nyilatkozatot a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik.

A pályázat személyesen, vagy postai úton nyújtható be az Országgyűlés Hivatala Közszolgálati Főosztályán (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Telefon 06-1 441 6414)

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. február 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 20.

Budapest, 2017. január

 

Kövér László
az Országgyűlés elnöke

Témakörök: 
HírA Levéltár működése