Borvendég Zsuzsanna előadása a Történelmi KávéháZ-ban - Meghívó

Borvendég Zsuzsanna előadása a Történelmi KávéháZ-ban - Meghívó

Történelmi KávéháZ

TÖRTÉNELMI KávéháZ
Beszélgetések a Történeti Levéltárban

MEGHÍVÓ

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2011 februárjában előadássorozatot indított, amelynek keretében az intézményben folyó tudományos kutatást és iratfeldolgozást mutatjuk be. Szívesen látjuk az érdeklődőket minden hónap második csütörtök délutánján előadásainkon és az azt követő beszélgetéseken, azonban a húsvéti ünnepek miatt – rendkívüli alkalomként – ezúttal kedden lesz a rendezvény.

A következő előadásra 2017. április 11-én 15 órakor az ÁBTL aulájában kerül sor (Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7.)

Előadó: Borvendég Zsuzsanna

Az előadás címe:
A Cég megnyertjei – a megnyertek cégei

A hidegháború idején a bipolárissá vált világban a két tömb merev elzárkózását az ötvenes évek közepétől egyre inkább a kényszerű egymásrautaltság váltotta fel. A békés egymás mellett élés elméletének hangoztatása mellett a nagyhatalmi versengés középpontjába a legújabb műszaki-tudományos fejlesztések eredményeinek felmutatása került: a huszadik század második felében az új technológiák birtoklásáért folytatott harc jelentette a legnagyobb kihívást a két ellenséges világrend számára.

Magyarország ebben a mechanizmusban fontos szerepet játszott. Bár a magyar hírszerzés története a keleti blokk titkosszolgálati munkamegosztásában még meglehetősen feltáratlan terület, annyit kijelenthetünk, hogy a hatvanas évek második felétől a műszaki-tudományos hírszerzésben kiemelt jelentőséghez jutottak a magyar szolgálatok. A hetvenes évek elejétől gombamód szaporodó, külföldi székhellyel rendelkező vegyesvállalatokon keresztül kiépített embargós csatornák a legmodernebb elektronikai, vegyipari és gépipari fejlesztésekkel, licencekkel látták el a szocialista tömböt. A külkereskedők és a külkereskedelmi vállalatok felhasználásával működtetett titkosszolgálati hálózat tevékenysége illegális pénzmozgásokkal járt együtt, hiszen a tiltott technológiák beszerzése korrupcióhoz és más fekete gazdasági manőverekhez is szorosan köthető volt. De komoly összegek jelentek meg a titkosszolgálati szerveknél a megszerzett technológiák piacra dobásából, illetve adott esetben a licenc megszerzését megrendelő vállalattól is. Ezek a pénzek egyrészt kiegészítették a szerv költségvetését, másrészt a szovjet szolgálatok által megrendelt „valutakitermelés” teljesítésére szolgáltak, de természetesen néhány magánszámla is gyarapodott belőlük.

Előadásomban a Metalimpex vállalat külkereskedelmi gyakorlatán keresztül mutatom be, hogyan használta fel a katonai felderítés a hetvenes évek közepén a külkereskedelmi vállalatokat valutakitermelésre, miként juttatták el – szintén a külkereskedelem segítségével – a nyugati kommunista pártok számára a titkos párttámogatási pénzeket, milyen fedőcégeket hozott létre a katonai hírszerzés költségvetési keretének bővítésére, hogyan működött a titkos jutalékok rendszere, és mi is volt pontosan az „alkotmányos költség”. Mivel a katonai felderítés, vagyis az egykori MNVK-2. iratanyagának többsége jelenleg még nem kutatható, így a szerv működését, operatív hálózatának kiépítését kevéssé ismerjük. A belügyi és a katonai titkosszolgálatok rivalizálásának köszönhetően azonban a kémelhárítás iratai alapján betekinthetünk a kulisszák mögé, megtudhatjuk kik is voltak azok a „megnyertek”, és miért kerülte el a közérdeklődés figyelmét mindmáig az ő szerepük.

Borvendég Zsuzsanna

Témakörök: 
HírEseményTörténelmi KávéháZ