Beszámoló Baráth Magdolna új könyvének bemutatójáról

Beszámoló Baráth Magdolna új könyvének bemutatójáról

Levéltárunk történésze, Baráth Magdolna
A szovjet tényező. Szovjet tanácsadók Magyarországon című kötetét
2017. július 5-én, az ÁBTL aulájában mutatták be.

Cseh Gergő Bendegúz, az ÁBTL főigazgatója, és Bácskai István, a Gondolat Kiadó igazgatója
bevezető szavai után

Prof. dr. Gecsényi Lajos, címzetes egyetemi tanár, ny. levéltári főigazgató részletekbe menően ismertette a könyvet. A kötet általános bemutatása után kiemelte: míg 1948 és 1956 között   közvetlen befolyásolás történt, addig 1956 után már áttételesebb, közvetettebb volt a befolyás, hiszen 1958 után már nincsenek, illetve csak meghatározott területen maradtak tanácsadók.A belügyi-állambiztonsági területen mindazonáltal egészen 1990-ig itt tartózkodtak a tanácsadókat felváltó szovjet összekötők. Gecsényi Lajos ugyanakkor a könyv megállapításaira hivatkozva azt is aláhúzta, hogy a beavatkozás mértéke és formája mindig személyfüggő is volt.
A szovjet tanácsadók és szakértők tevékenységére vonatkozó hazai források különböző levéltári irategyüttesekben  csak elszórtan találhatóak meg, hiszen nem volt egy központi szerv vagy hivatal, amely a szovjet szakértők tevékenységét, illetve a magyarországi tartózkodásukkal kapcsolatos kérdéseket koordinálta volna. Gecsényi Lajos kiemelte, hogy a szerző hosszú évek óta tanulmányozza a szovjet időszakra vonatkozó orosz levéltári forrásokat is, amelyeket ugyancsak felhasznált ennek a hiánypótló, alapműnek a megírásához.

A kötet tartalomjegyzéke:

 • Előszó
 • A szovjet tanácsadói rendszer történeti előzményei
 • Kelet-európai körkép
 • A győztesek szorításában
 • A Szövetséges Ellenőrző Bizottságok szerepe
 • A németországi szovjet zóna
 • Az első lépések a tanácsadói rendszer általános bevezetésére
 • Szovjet tanácsadók a „kommunista párton belüli ellenség” elleni harcban
 • Állandó állambiztonsági tanácsadók
 • Tanácsadók a hadseregben
 • Tanácsadók a hadiipari fejlesztésekben
 • Tanácsadók a gazdaságban és az államigazgatásban
 • A különleges német helyzet
 • A változások kezdete
 • Új korszak határán: a konszolidált ellenőrzés
 • Szovjet tanácsadók és szakértők Magyarországon
 • Előzmények
 • Szovjet tanácsadók a Rajk-perben
 • Az állambiztonsági tanácsadók tevékenységének kiterjesztése
 • Tanácsadók a hadseregben
 • Tanácsadók a hadiiparban
 • A „civil” tanácsadók és szakértők
 • A tanácsadókról történő „gondoskodás”
 • 1956 után: változások a belügyi és állambiztonsági kapcsolatokban
 • Együttműködés a gazdaságban a megváltozott feltételek között
 • Levéltári források
 • Bibliográfia
 • Függelék
 • Rövidítések
 • Névmutató


Az ismertetést követően a szép számban megjelent és igen aktív közönség kérdéseket tett fel a szerzőnek , többek között arról, hogy hogyan történt  a tanácsadók kirendelése, azaz mennyire volt szovjet ukáz, illetve mennyire volt magyar kezdeményezés a szovjet tanácsadók és szakértők alkalmazása; mennyibe került ez Magyarországnak; milyen mérleg vonható meg a tevékenységükről, összevetve például Ausztriával; mennyire voltak kötelezőek az általuk adott tanácsok, volt-e a magyar félnek mérlegelési lehetősége; milyen körülmények között éltek a tanácsadók Magyarországon; milyen kutatási lehetőségek vannak az orosz levéltárakban; stb.

A könyv a bemutató helyszínén megvásárolható volt, de aki itt nem jutott hozzá, az megtalálja  a Gondolat Kiadó terjesztésében a nagyobb könyvesboltokban.

Témakörök: 
HírKönyvbemutató