Megjelent a Betekintő 2019/2. száma

Megjelent a Betekintő 2019/2. száma

Megjelent a Betekintő 2019/2. száma

Folyóiratunk idei második számának élén két igazán nagyszerű írás sorakozik. Hegedüs Gyula az 1948-ban emigrált Nyárádi Miklós pénzügyminiszternek a londoni külügyi levéltárban talált kihallgatási jegyzőkönyvét mutatja be és elemzi. A forrás remekül érzékelteti a magyar gazdaságban történt kíméletlen szovjet térfoglalást, amely igazolja az orosz birodalmi gondolat rendszereken átívelő folytonosságát. Farkas Judit Antónia az 1956-os magyar menekültválság kapcsán született riportázs könyvet mutat be, amely megrendítően szól az emberek magárahagyatottságáról és a hontalanság tragikumáról. Emellett egy különös családtörténetbe is bepillantást kaphatunk.

Milan Bárta cseh kollégánk az 1945 utáni csehszlovák állambiztonság kelet-európai kapcsolatrendszerét dolgozta fel, megvilágítva Rajk-per eddig kevésbé ismert vonatkozásait is. Sárhegyi Tamás Felícián cikkében egy 1956-os fénykép elemzésére vállalkozott: a Szabadság téren álló szovjet emlékmű ledöntését ábrázolja felvétel, s ennek kapcsán tett a szerző e forrástípus elemzésekor hasznosítható szempontokat. Nagy Péter a magyar hírszerzés kudarcos működésének egyik tanulságos esetét választotta témaként: egy Izraelbe emigrálni kívánó férfi és az állambiztonság furcsa találkozását ismerhetjük meg írásából.

Arra, hogy a politikai rendőrség forrásai mire szolgálnak és mi minden ismerhető meg belőlük, két tanulmány is példát nyújt. Szőnyei Tamás egy valamikor létező, de már megsemmisített Mdossziét rekonstruált különböző O-dossziék felhasználásával. A szöveg igen fontos adalék s egyben kivezető utat kínál az iratmegsemmisítés és a forráshiány örökzöld dzsungeléből. Anna Kaczmarczyk pedig a lengyel testvérintézményünk, a Varsóban és több nagyvárosban székelő IPN tekintélyes iratanyagából a Női Ligára vonatkozó forrásanyagokat mutatta be, amely hasznos útmutatóként szolgálhat a téma iránt érdeklődő kollégák számára.

www.betekinto.hu

Témakörök: 
Hír

Tisztelt Érdeklődők!

Örömmel értesítjük, hogy a járványügyi veszélyhelyzet megszüntetését követően, 2020. június 29-étől ismét kinyitjuk Levéltárunk ügyfélszolgálatát és kutatótermét, amelyek idén augusztusban sem zárnak be. A zárás alatt érkezett állampolgári megkeresések feldolgozását folyamatosan végezzük, ezzel kapcsolatban türelmüket kérjük.

Kutatótermünkben az egészségügyi biztonsági szempontok megtartása érdekében csökkentett létszámban tudunk egyidőben kutatókat fogadni, ezért – további rendelkezésig – előzetes időpontfoglalást vezetünk be. Az időpontok foglalása 2020. június 24-étől válik lehetővé, a Levéltár honlapján található kutatoterem.abtl.hu linken keresztül, amellyel kapcsolatban kutatóink a számukra kiküldött hírlevélben találnak több információt. Az elkészült másolatok átvételéhez nem kell időpontot foglalni.
A veszélyhelyzet feloldását követően is több egészségügyi óvintézkedést fenntartunk, ezért kérjük ügyfeleinket és kutatóinkat, hogy használják a Levéltár által biztosított érintésmentes kézfertőtlenítő adagolót és viseljenek maszkot.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára