Álláspályázat - Ügyviteli/titokvédelmi főelőadó

Álláspályázat - Ügyviteli/titokvédelmi főelőadó

Álláspályázat - Ügyviteli/titokvédelmi főelőadó

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

ügyviteli/titokvédelmi főelőadó
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1067 Budapest, Eötvös utca 7.

A munkakörhöz tartozó fő tevékenységi körök :

    1) Átveszi, a DMS iratkezelő rendszer segítségével nyilvántartásba veszi, továbbítja, postázza, kezeli, irattározza, őrzi a levéltári egységeknél készült és más szervektől érkezett iratokat.

    2) Felfekteti és vezeti az éves alapnyilvántartásokat.

    3) Naprakészen vezeti a minősítésre, betekintésre jogosultak nyilvántartását.

    4) Kiadja és visszaveszi az iratokat.

    5) Nyilvántartja a bélyegzőket és személyi pecsétnyomókat.

    6) A 3 hónapon túl kintlevő iratokat külön nyilvántartja és erről közvetlen vezetőjét tájékoztatja.

    7) A minősítés felülvizsgálatára átvett iratokról jegyzéket készít, azt felülvizsgálat után továbbítja a megfelelő szervhez.

    8) Végrehajtja a titokvédelmi jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott, az iratkezelést és a titokvédelmet érintő feladatokat. Ennek keretében ellátja a  titkos ügykezelői feladatokat is.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény, rendelkezései, valamint a(z) 2020. április 30-ig a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 2020. május 01-től a különleges jogállású szervekről szóló 2019. évi CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középfokú képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

    • Titkos ügykezelői vizsga megléte
    • Számítógépes ismeretek

Elvárt kompetenciák:

    • Pontos, precíz munkavégzés
    • Önállóság, megbízhatóság


A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

Fényképes, részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok(ok) másolata, nyilatkozat a büntetlen előéletről. Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez. Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 01-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Szabó István humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

Témakörök: 
Hír