A Történeti Levéltár fotóadatbázisa

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára iratanyagának rendkívül fontos részét képezik a vizsgálati, operatív eljárások során készített, illetve az azokhoz beszerzett és az iratok mellé csatolt különböző eredetű fényképek. Ezek döntő többsége ún. törzslapfotó, az eljárás alá vont személyek azonosításához használt portré, ugyanakkor jelentős számban tartalmaznak a dossziék komoly történeti értékkel bíró fényképanyagot is. Ez utóbbiak közé sorolhatjuk például az 1956-os forradalom eseményeiről, helyszíneiről, résztvevőiről készült és albumokba ragasztott vagy vizsgálati, operatív anyagokhoz csatolt fotódokumentációkat, a rendszerváltást megelőző időszak tüntetéseiről, demonstrációiról készített fotókat, vagy a háborús- és népellenes bűncselekmények vizsgálata során felhasznált világháborús fényképeket. A fentieken túl természetesen szinte minden fontosabb állambiztonsági "ügy" iratanyagához készültek bizonyító, dokumentáló fényképek.

Levéltárunk alapfeladatának tekinti az iratanyagában őrzött történeti értékű fényképanyag feltárását, leírását és - a személyiségi, valamint a szerzői jogokra is tekintettel levő - nyilvánosságra hozatalát. A fényképek adatainak leírását folyamatosan végezzük, így a nyilvánosan hozzáférhető adatok mennyisége is fokozatosan növekedni fog.

Az internetes fotóadatbázisban az adott kép legfontosabb adatainak leírása mellett megtalálhatók a fényképek kis méretű, vízjellel ellátott digitális másolatai is.

A Történeti Levéltár folyamatosan bővülő fotóadatbázisával, illetve a mindenkori reprográfiai díj szerinti másolat elkészíttetésével kapcsolatban itt kérhet segítséget.Copyright © 2008 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára