Történelmi Kávéház - videók

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2011. februárjában előadássorozatot indított, amelynek keretében szeretnénk az intézményben folyó tudományos kutatást és iratfeldolgozást bemutatni. Szívesen látjuk az érdeklődőket minden hónap második csütörtök délutánján előadásainkon és az azt követő beszélgetéseken.

 • Ehrenberger Róbert előadása - videó

  Mégsem „testvéri segítségnyújtás"?

  A második világháborút követő évtizedekben csupán egyetlen alkalommal került sor a magyar fegyveres erők -- közelebbről a Magyar Néphadsereg -- államhatárokon kívüli alkalmazására: ez pedig a fájó emlékű 1968. évi csehszlovákiai katonai intervenció volt, a „prágai tavasz" reformfolyamatainak erőszakos elfojtásában vállalt statisztaszerep.

 • Bikki István előadása - videó

  A korai Kádár-korszak (belső) ellenségképe

  A Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottsága 1956. decemberi ülésén, „a politikai helyzet és a párt feladatainak megvitatása" során négy fő okot határozott meg az 1956. októberi forradalom kitörése kiváltójaként. Ezen négy alapvető ok négy -- hol konkrétan megnevezett, hol csak tágabban megfogalmazott -- személyi kört írt le.

 • Orgoványi István előadása - videó

  A déli és a nyugati határsáv 1948 és 1956 között

  A vasfüggöny kettéválasztotta Európát a Baltikumtól a Fekete-tengerig, és éles határvonalat képezett a két szembenálló fél között. Katonai szempontból a Szovjetunió érdekszféráját és a nyugati hatalmak befolyási övezetét választotta el. Teljesen különböző gazdasági- és társadalmi rendszerek között húzódott.

 • Cseh Gergő Bendegúz előadása - videó

  Nyilvánvaló nyilvánosság? - Titkosszolgálati iratok kezelése a volt szocialista országokban

  A volt szocialista állambiztonsági szervek levéltári anyaga - számos egykorú vélekedésre rácáfolva - több mint két évtizeddel a rendszerváltás után is állandó közérdeklődés és igen intenzív kutatói igény tárgya.

 • Ügynökkérdés a tudományos történetírásban - videó

  Kerekasztal-beszélgetés

  A Betekintő, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának internetes folyóirata 2012. május 17-én kerekasztal-beszélgetést rendezett a Levéltár aulájában, Ügynökkérdés a tudományos történetírásban címmel.
  A beszélgetés résztvevői voltak:
  Kónyáné Dr. Kutrucz Katalin (ÁBTL)
  Rainer M. János (56-os Intézet)
  Horváth Sándor (MTA BTK TTI)
  Stefano Bottoni (MTA BTK TTI)
  Takács Tibor (ÁBTL)
  Moderátor: Müller Rolf (ÁBTL)

 • Jobst Ágnes előadása - videó

  Határhelyzetek - A Vasfüggöny lebontása az állambiztonsági iratok és az osztrák sajtó tükrében

  1989-ben fontos világtörténelmi események színhelye volt Magyarország. A csodával határos történések sorából a határnyitást meghatározó külpolitikai feltételek két aspektusát, a magyar–keletnémet és a magyar–osztrák kapcsolatokat vizsgálom.

Oldalak