Történelmi Kávéház - videók

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2011. februárjában előadássorozatot indított, amelynek keretében szeretnénk az intézményben folyó tudományos kutatást és iratfeldolgozást bemutatni. Szívesen látjuk az érdeklődőket minden hónap második csütörtök délutánján előadásainkon és az azt követő beszélgetéseken.

 • Borvendég Zsuzsanna előadása - videó

  A Nemzetközi Újságíró Szervezet és a MÚOSZ

  1946-ban Koppenhágában jött létre a Nemzetközi Újságíró Szervezet (NÚSZ), amely hamarosan a szovjet titkosszolgálat egyik fedőszervezetévé vált. Az intézmény központja Prágában lelt otthonra; egészen 1995-ös kitiltásáig innen irányította nemzetközi hálózatát.

 • Dávid Ferenc előadása - videó

  A magyar katonai hírszerzés 1945 utáni megszervezése

  A Honvédelmi Minisztérium Katona Politikai Osztálya, Csoportfőnöksége, majd Katonai Elhárító Főcsoportfőnöksége – ismertebb nevén a „Katpol” – az egyik meghatározó szereplője volt hazánk 1945 és 1950 közötti történelmének. Az előadás a katonai hírszerzés második világháború utáni történetének egy rövid, de annál érdekesebb időszakát öleli fel, ahol a tevékenység megindítása viszonylag korán, 1945 nyarán vette kezdetét.

 • Slachta Krisztina előadása - videó

  A Stasi operatív csoportja Magyarországon 1964 - 1990

  1961 augusztusa, vagyis a berlini fal felhúzása után a Stasi, azaz a keletnémet Állambiztonsági Minisztérium operatív csoportokat hozott létre a „baráti” szocialista országokban az idegenforgalom ellenőrzésére. Ennek oka az volt, hogy az NDK vezetése gyakorlatilag minden állampolgárát, aki egy nyugati országgal határos szocialista országba készült nyaralni, potenciális disszidensnek tekintette.

 • Tóth Eszter előadása - videó

  Müllerék mosodája, avagy harc egy vegytisztítóüzem körül

  A második világháború utáni internálás intézménye, illetve az igazoló bizottságok működése a hazai történetírásban főként a politikatörténeti kutatásoknak állt a középpontjában.

 • Papp István előadása - videó

  "Parasztügynökök” – Informátorok a falusi társadalom és az állambiztonság szorításában

  A hagyományos megítélés szerint az ügynökök kifejezetten negatív megítélés alá esnek, szinte mindmáig hordozzák a Kádár-korszak szimbolikus terhét. Előadásomban árnyalni szeretném ezt a képet egy eddig kevéssé kutatott terület, a mezőgazdasági szabotázs-elhárítás bemutatásával. A politikai rendőrség ezen részlegének tevékenysége elsősorban az 1956 előtti, ún. kulákperek, illetve a kollektivizálási hullámok során elkövetett jogsértések kapcsán ismert.

 • Okváth Imre előadása - videó

  Akcióban a Katpol „sötét részlege - Adalékok a „B" (Támadólagos elhárítás) osztály működéséhez

  Az állambiztonság történeti kutatásában az elmúlt időszakban mind több résztanulmány, közlemény jelent meg a katonai hírszerzést és kémelhárítást egyesítő Katpol tevékenységéről, szervezetéről, vezetőiről. Bővülő ismereteink ellenére még mindig hiányos tudással rendelkezünk a hírszerzés és a támadólagos elhárítás szervezeti kereteiről, vezetőiről, a működtetett ügynökhálózat szervezési-vezetési elveiről, módszereiről és hatékonyságáról.

Oldalak