Történelmi Kávéház - videók

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2011. februárjában előadássorozatot indított, amelynek keretében szeretnénk az intézményben folyó tudományos kutatást és iratfeldolgozást bemutatni. Szívesen látjuk az érdeklődőket minden hónap második csütörtök délutánján előadásainkon és az azt követő beszélgetéseken.

 • Takács Tibor előadása - videó

  Kihagyott helyzetek - magyar-szovjet válogatott labdarúgó-mérkőzések és a magyar állambiztonság

  1945 és 1990 között a magyar és a szovjet labdarúgó-válogatott 18 hivatalos mérkőzést játszott egymással. Kilenc alkalommal a szovjetek, négyszer a mieink nyertek, míg öt találkozó döntetlenre végződött. Ezeket az adatokat többféle jelentéssel is fel lehet ruházni, és fel is ruházta úgy a korabeli közvélemény, mint az utókor. Például az eredmények mutathatják azt, hogy ebben az időszakban a szovjet csapat jobb volt, mint a magyar.

 • Szőnyei Tamás előadása - videó

  „Önkéntes társulások működése ... nem lehetséges" - Elemi igény lentről, elvi tiltás föntről: az önálló irodalmi lapkezdemények sorsa a Kádár-korszakban

  Ha évtizedeken át valami következetesen megmutatta az elvi elhatározás és a gyakorlati megvalósítás egységét az 1956 utáni kultúrpolitikában, akkor az az, hogy -- a címként idézett 1957-es Köpeczi Béla-mondat szellemében -- nem hagyták érvényesülni az egészséges irodalmi élet egyik legtermészetesebb jelenségét. Egyetlen írói csoportosulás sem hozhatta létre szabadon, legálisan saját lapját. Bármennyire szerették volna, senki nem kapott rá engedélyt.

 • Hanák Gábor előadása - videó

  Életutak − társadalomtörténeti nézőpontból

  Amikor találkozott Bereményi Géza és Cseh Tamás, felnőtt emberek voltak, lelkükben gyermeki sérülésekkel, amelyek soha meg nem gyógyulhattak. Benne éltek, kiszolgáltatottjai és élvezői voltak a konszolidációs dagonyának. Azoknak a '60-as éveknek, amelyek Bibó szavával élve olyanok voltak, mint a méz, de előrehaladni nem lehetett bennük.

 • Ehrenberger Róbert előadása - videó

  Mégsem „testvéri segítségnyújtás"?

  A második világháborút követő évtizedekben csupán egyetlen alkalommal került sor a magyar fegyveres erők -- közelebbről a Magyar Néphadsereg -- államhatárokon kívüli alkalmazására: ez pedig a fájó emlékű 1968. évi csehszlovákiai katonai intervenció volt, a „prágai tavasz" reformfolyamatainak erőszakos elfojtásában vállalt statisztaszerep.

 • Bikki István előadása - videó

  A korai Kádár-korszak (belső) ellenségképe

  A Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottsága 1956. decemberi ülésén, „a politikai helyzet és a párt feladatainak megvitatása" során négy fő okot határozott meg az 1956. októberi forradalom kitörése kiváltójaként. Ezen négy alapvető ok négy -- hol konkrétan megnevezett, hol csak tágabban megfogalmazott -- személyi kört írt le.

 • Orgoványi István előadása - videó

  A déli és a nyugati határsáv 1948 és 1956 között

  A vasfüggöny kettéválasztotta Európát a Baltikumtól a Fekete-tengerig, és éles határvonalat képezett a két szembenálló fél között. Katonai szempontból a Szovjetunió érdekszféráját és a nyugati hatalmak befolyási övezetét választotta el. Teljesen különböző gazdasági- és társadalmi rendszerek között húzódott.

Oldalak