Borvendég Zsuzsanna előadása - videó

Borvendég Zsuzsanna előadása - videó

Az előadás címe:
A Cég megnyertjei – a megnyertek cégei

A hidegháború idején a bipolárissá vált világban a két tömb merev elzárkózását az ötvenes évek közepétől egyre inkább a kényszerű egymásrautaltság váltotta fel. A békés egymás mellett élés elméletének hangoztatása mellett a nagyhatalmi versengés középpontjába a legújabb műszaki-tudományos fejlesztések eredményeinek felmutatása került: a huszadik század második felében az új technológiák birtoklásáért folytatott harc jelentette a legnagyobb kihívást a két ellenséges világrend számára.

Magyarország ebben a mechanizmusban fontos szerepet játszott. Bár a magyar hírszerzés története a keleti blokk titkosszolgálati munkamegosztásában még meglehetősen feltáratlan terület, annyit kijelenthetünk, hogy a hatvanas évek második felétől a műszaki-tudományos hírszerzésben kiemelt jelentőséghez jutottak a magyar szolgálatok. A hetvenes évek elejétől gombamód szaporodó, külföldi székhellyel rendelkező vegyesvállalatokon keresztül kiépített embargós csatornák a legmodernebb elektronikai, vegyipari és gépipari fejlesztésekkel, licencekkel látták el a szocialista tömböt. A külkereskedők és a külkereskedelmi vállalatok felhasználásával működtetett titkosszolgálati hálózat tevékenysége illegális pénzmozgásokkal járt együtt, hiszen a tiltott technológiák beszerzése korrupcióhoz és más fekete gazdasági manőverekhez is szorosan köthető volt. De komoly összegek jelentek meg a titkosszolgálati szerveknél a megszerzett technológiák piacra dobásából, illetve adott esetben a licenc megszerzését megrendelő vállalattól is. Ezek a pénzek egyrészt kiegészítették a szerv költségvetését, másrészt a szovjet szolgálatok által megrendelt „valutakitermelés” teljesítésére szolgáltak, de természetesen néhány magánszámla is gyarapodott belőlük.

Előadásomban a Metalimpex vállalat külkereskedelmi gyakorlatán keresztül mutatom be, hogyan használta fel a katonai felderítés a hetvenes évek közepén a külkereskedelmi vállalatokat valutakitermelésre, miként juttatták el – szintén a külkereskedelem segítségével – a nyugati kommunista pártok számára a titkos párttámogatási pénzeket, milyen fedőcégeket hozott létre a katonai hírszerzés költségvetési keretének bővítésére, hogyan működött a titkos jutalékok rendszere, és mi is volt pontosan az „alkotmányos költség”. Mivel a katonai felderítés, vagyis az egykori MNVK-2. iratanyagának többsége jelenleg még nem kutatható, így a szerv működését, operatív hálózatának kiépítését kevéssé ismerjük. A belügyi és a katonai titkosszolgálatok rivalizálásának köszönhetően azonban a kémelhárítás iratai alapján betekinthetünk a kulisszák mögé, megtudhatjuk kik is voltak azok a „megnyertek”, és miért kerülte el a közérdeklődés figyelmét mindmáig az ő szerepük.

Borvendég Zsuzsanna

Témakörök: 
Történelmi KávéháZVideó

Tisztelt Érdeklődők!

Örömmel értesítjük, hogy a járványügyi veszélyhelyzet megszüntetését követően, 2020. június 29-étől ismét kinyitjuk Levéltárunk ügyfélszolgálatát és kutatótermét, amelyek idén augusztusban sem zárnak be. A zárás alatt érkezett állampolgári megkeresések feldolgozását folyamatosan végezzük, ezzel kapcsolatban türelmüket kérjük.

Kutatótermünkben az egészségügyi biztonsági szempontok megtartása érdekében csökkentett létszámban tudunk egyidőben kutatókat fogadni, ezért – további rendelkezésig – előzetes időpontfoglalást vezetünk be. Az időpontok foglalása 2020. június 24-étől válik lehetővé, a Levéltár honlapján található kutatoterem.abtl.hu linken keresztül, amellyel kapcsolatban kutatóink a számukra kiküldött hírlevélben találnak több információt. Az elkészült másolatok átvételéhez nem kell időpontot foglalni.
A veszélyhelyzet feloldását követően is több egészségügyi óvintézkedést fenntartunk, ezért kérjük ügyfeleinket és kutatóinkat, hogy használják a Levéltár által biztosított érintésmentes kézfertőtlenítő adagolót és viseljenek maszkot.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára