Slachta Krisztina előadása - videó

Slachta Krisztina előadása - videó

A Stasi operatív csoportja Magyarországon 1964 - 1990

1961 augusztusa, vagyis a berlini fal felhúzása után a Stasi, azaz a keletnémet Állambiztonsági Minisztérium operatív csoportokat hozott létre a „baráti” szocialista országokban az idegenforgalom ellenőrzésére. Ennek oka az volt, hogy az NDK vezetése gyakorlatilag minden állampolgárát, aki egy nyugati országgal határos szocialista országba készült nyaralni, potenciális disszidensnek tekintette. A Magyarországra utazó keletnémet turistákat ekkortól szintén folyamatosan ellenőrizték, majd 1964 nyarán a Stasi kihelyezett operatív csoportja is munkához látott Siófokon.
A Magyarországon a belügyi szervektől egyre függetlenebbül működő operatív csoport tevékenysége az állambiztonsági együttműködés egy különleges formájának és szűk szeletének tekinthető, ez az együttműködés ugyanakkor a két ország állambiztonsági szerve közötti keretmegállapodásokban is csak utalások szintjén érhető tetten. Az operatív egység folyamatosan bővülő létszámmal dolgozott a Balaton körül, valamint az 1980-as évektől kezdve már egész évben aktív budapesti főhadiszállásán. Előadásomban részletesen bemutatom a Stasi által – az itteni keletnémet állampolgárokból – szervezett saját hálózat működtetését és működését is.

Slachta Krisztina

Témakörök: 
Kulturális Örökség Napjai 2020 - KávéháZTörténelmi KávéháZVideó