Vörös Géza előadása - videó

Vörös Géza előadása - videó

„… a tetőzetről mindig figyelték” - Mindszenty József megfigyelése 1945–1975

Több mint tíz éve, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársaként a kommunista politikai rendőrség egyházi elhárításának történetét, működését kutatom. Sokak számára ismert, hogy a pártállam egyaránt megkülönböztetett figyelmet fordított az egyházakra mint intézményekre, a vallásra mint ideológiára, és az azt közvetítő papság/főpapság tevékenységére. A főpapok közül pedig kitüntetett érdeklődés övezte Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek személyét és egyházvezetői működését.

Mindszenty a 20. századi magyar történelem egyik emblematikus személyisége volt. A Magyar Katolikus Egyház főpapjaként két diktatúrát is végigszenvedett; mind a náci-nyilas időszak idején, mind a kommunista érában bebörtönözték. Bár az 1956-os forradalom alatt néhány napra visszanyerte szabadságát, de annak bukása után – igaz, nem börtönben, hanem az Amerikai Egyesült Államok budapesti követségének falai között – évekig ismét a külvilágtól elzárva, szabad mozgásában korlátozva élt. 1971-es külföldre távozásával személyes szabadságát visszanyerte, azonban főpapi működésének lehetőségétől rövidesen megfosztották. Mindszenty egyéni sorsa tragikus módon fonódott össze a történelem eseményeivel.

Életét, sokrétű tevékenységét mind az egyházi, mind a történeti szakirodalom már számos munkában feldolgozta. Bíbornoki, főpásztori működéséről és ennek dokumentumairól kötetek tucatjai jelentek meg, de napvilágot látott több történeti munka Mindszenty Józsefről, a politizáló katolikus főpapról, a közéleti személyiségről is.

Előadásomban Mindszenty József állambiztonsági megfigyelését kívánom bemutatni az 1945-ös, érsekké történő kinevezésétől az 1975-ben bekövetkezett haláláig terjedő időszakban. Azt vizsgálom, hogy milyen módszerekkel, milyen eszközökkel követték nyomon a főpap életét, hogyan nyertek információkat tevékenységéről, miképp figyelték meg őt és környezetét, valamint ezen titkosszolgálati adatok birtokában hogyan használta fel személyét az állampárt a maga politikai, egyházpolitikai céljainak megvalósításában.

Vörös Géza

Témakörök: 
Történelmi KávéháZVideó

Tisztelt Érdeklődők!

Örömmel értesítjük, hogy a járványügyi veszélyhelyzet megszüntetését követően, 2020. június 29-étől ismét kinyitjuk Levéltárunk ügyfélszolgálatát és kutatótermét, amelyek idén augusztusban sem zárnak be. A zárás alatt érkezett állampolgári megkeresések feldolgozását folyamatosan végezzük, ezzel kapcsolatban türelmüket kérjük.

Kutatótermünkben az egészségügyi biztonsági szempontok megtartása érdekében csökkentett létszámban tudunk egyidőben kutatókat fogadni, ezért – további rendelkezésig – előzetes időpontfoglalást vezetünk be. Az időpontok foglalása 2020. június 24-étől válik lehetővé, a Levéltár honlapján található kutatoterem.abtl.hu linken keresztül, amellyel kapcsolatban kutatóink a számukra kiküldött hírlevélben találnak több információt. Az elkészült másolatok átvételéhez nem kell időpontot foglalni.
A veszélyhelyzet feloldását követően is több egészségügyi óvintézkedést fenntartunk, ezért kérjük ügyfeleinket és kutatóinkat, hogy használják a Levéltár által biztosított érintésmentes kézfertőtlenítő adagolót és viseljenek maszkot.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára