Dávid Ferenc előadása - videó

Dávid Ferenc előadása - videó

A magyar katonai hírszerzés 1945 utáni megszervezése

A Honvédelmi Minisztérium Katona Politikai Osztálya, Csoportfőnöksége, majd Katonai Elhárító Főcsoportfőnöksége – ismertebb nevén a „Katpol” – az egyik meghatározó szereplője volt hazánk 1945 és 1950 közötti történelmének. Az előadás a katonai hírszerzés második világháború utáni történetének egy rövid, de annál érdekesebb időszakát öleli fel, ahol a tevékenység megindítása viszonylag korán, 1945 nyarán vette kezdetét. Az ország nemzetközi kötelezettségvállalásai ellenére egyre kevésbé tűnt hihetőnek, hogy a szervezet célja csupán a nyugati szövetségesek által megszállt területeken tartózkodó háborús és népellenes bűncselekmények elkövetésével gyanúsított magyar személyekkel szemben folytatott nyomozás lenne. Hogy elrejtse tényleges tevékenységét, a szovjet befolyás alatt álló osztály 1945 júniusában Hírszerző, majd 1946 áprilisától „X” alosztállyá átkeresztelt szervezetét egy év alatt kétszer oszlatták fel. Vajon a hírszerzés legendái mögött kik és milyen szakmai tapasztalattal igyekeztek megszervezni a szolgálatot? Külső vagy belső körülmények vezettek-e a szervezet lelepleződéséhez? Egyáltalán el tudtak-e rejtőzni a tapasztaltabb nyugati ellenérdekelt szolgálatok szemei elől, vagy csak a magyar fél hitte el, hogy mindenkit félrevezetett? Előadásomban ezekre a kérdésekre keresem a választ.

Dávid Ferenc

Témakörök: 
Történelmi KávéháZElőadásVideó