ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK
TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA
A levéltári anyag kutatása, tudományos feldolgozása
Elektronikus kutatóterem
Saját, vagy hozzátartozó iratainak megismerése
Online betekintési kérelem
Nyilvános rendezvények,
kiállítások, előadások, könyvbemutatók
HONLAPOK
ADATBÁZISOK
SEGÉDLETEK
ÁLLOMÁNYVÉDELEM
IRATFELDOLGOZÁS

MAGÁNTÖRTÉNELEM

Saját, vagy hozzátartozó iratainak megismerése.

KUTATÓTEREM

A levéltári anyag kutatása, tudományos feldolgozása.

NYÍLT TÉR

Nyilvános rendezvények, kiállítások, előadások.

facebook

A levéltár közösségi oldala.
Érdekességek, aktualitások.

ÁBTLINFO

A Történeti Levéltár adatbázisának interneten elérhető változata.

JEGYZÉKEK

Fond- és állagjegyzék, raktári jegyzékek.

ARCHONTOLÓGIA

Az 1944 és 1990 között működött állambiztonsági szervek szervezeti struktúrája.

DIGITALIZÁLT LEVÉLTÁRI FORRÁSOK

A Történeti Levéltár iratanyagában található források letölthető változata.

FOTÓADATBÁZIS

Az iratok mellé csatolt különböző eredetű fényképek.

ÁLLAMBIZTONSÁGI PARANCSGYŰJTEMÉNY

Az egykori politikai rendőrség működésével, szervezeti felépítésével kapcsolatos normák.

További honlapjaink

A Történeti Levéltár fontosnak tartja, hogy minél több, a tudományos forrásközlés követelményeinek megfelelő publikáció, feldolgozás lásson napvilágot. Ezzel a céllal indítottuk évente négy alkalommal megjelenő internetes folyóiratunkat, a Betekintőt. A Betekintő bárki számára megismerhetővé kívánja tenni az 1990 előtti politikai rendőrség működését, módszereit, szervezetét, illetve az ezekre vonatkozó dokumentumokat.

www.betekinto.hu

A magyar történelem 1945 és 1953 közötti sötét fejezetében a börtönbüntetésre ítélteken kívül – bírósági bizonyítás nélkül – tízezrek raboskodtak éveken át internáló vagy kényszermunkatáborokban, illetve éltek lakhelyükről száműzve, meghurcolt páriaként az "internálásszerű kitelepítések" zárt táboraiban. Honlapunk az 1945 és 1953 között különböző hazai munkatáborokban fogvatartott áldozatoknak kíván emléket állítani.

www.munkataborok.hu

A levéltár kiemelt célja - mely egyébként szoros részét képezi az archontológiai kutatásoknak - az egykori politikai rendőrség működésével, szervezeti felépítésével kapcsolatos normák (parancsok, utasítások, ügyrendek stb.) feltárása és közzététele. Az ÁBTL Parancsgyűjtemény ennek a - Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult - kutatásnak az eredményeit teszi közzé fokozatosan, a feltáró munkával párhuzamosan gyarapítva az online formában is megismerhető állambiztonsági parancsok, utasítások szövegét.

www.abparancsok.hu


Statisztikai adatok

Online kérelmek aránya 2014-ben 54%
Online kérelmek aránya 2015-ben 57%
Segédlettel ellátott iratok 98%
Tudományos kutatások eredményessége 99.5%