70 éve történt: Péter Gábor jelentése a besúgójáról

2024. június 26.
70 éve történt: Péter Gábor jelentése a besúgójáról

Péter Gábor 1954. június 25-én, már a börtönben besúgó jelentést ír a besúgójáról a börtönparancsnoknak.

Péter Gábort 1953-ban tartóztatták le és ítélték életfogytiglani börtönre. Az alábbi levelet alig egy évvel később, 1954 nyarán írta.


Balázsi alezredes[*] Ur!

Nem tudok nyugodni, ameddig tovább nem irok. Tényeket. Ne haragudjon, ha azt irom, legyenek éberebbek, mint én voltam. (Mi indított meg? A szovjet szépirodalom, az orvos közlése, hogy Joli[**] nem rabkoszton él és jól néz ki. De nem erről akarok irni, mert megmondták a szovjet emberek „ezeket a kérdéseket intézze el a saját lelkiismeretével.” Igy fogok tenni.) Mire írom, hogy legyenek éberebbek, mint én voltam? Amikor decemberben innen átvittek a Gyüjtőfogházba[***], reggel a sétán én feleslegesen fecsegtem Princnek[****], ezt Bánkuti[*****] nem egészen ugy adta vissza. Azzal, ahogy Bánkuti a tárgyaláson (az utolsó szó jogán) viselkedett és azzal, hogy ő a Gyűjtőben a B.ember [besúgó. vamzer] szerepét töltötte be egy kicsit megtévesztette a vizsgálati főosztályt, mert Bánkuti nekem a következőket mondta el, hogy Juhász[******] a vizsgálat alatt verés következményeként halt meg, hogy ő, Bánkuti öngyilkossági kisérletet hajtott végre, stb, stb, hogy Kovács Istvánt, Vas Zoltánt vidékre helyezték, hogy Farkas Mihály már nem hadseregtábornok, illetve honvédelmi miniszter, stb, stb, hogy Jolinak Zádorné a társa, Bözsinek az ezredes lánya, aki 15-évre lett elítélve, stb, stb.

Mi közöm nekem ezekhez a dolgokhoz?

(Amennyiben nem muszáj ne fedjék fel Bánkuti előtt, hogy tőlem tudják ezeket a dolgokat, mert ő nem csak nekem fecseget, hanem mindenkinek és mindent.

Péter Gábor

1954.jún.25, életfogytiglanra elitélt

[ÁBTL 2.1 I/1-e 15. Kézzel, ceruzával írt szöveg, Péter Gábor saját kezű aláírásával.] 


[*] Balázsi Béla (1921–1975) szerszámkészítő lakatos, államvédelmi alezredes. 1953-tól a BM Vizsgálati Főosztály vezetője. 1954-ben a Rajk-féle szervezkedés svájci csoportjának felülvizsgálata során ő hallgatja ki Péter Gábort.

[**] Simon Jolán (1907–2000) Péter Gábor felesége

[***] Budapesti Gyűjtőfogház, közismert nevén: „a Gyűjtő”. 1951-től Budapesti Országos Börtön, működtetését az ÁVH vette át.

[****] Princz Gyula (1905–1969) fényképészsegéd, büntetés végrehajtási alezredes. A Rajk-ügy egyik vizsgálótisztje. 1953-ban letartóztatják és a Péter Gábor és társai per során nyolc év börtönre ítélik. 1956-ban szabadul, de 1957-ben újra nyolc évi börtönbüntetésre ítélik.

[*****] Bánkuti Antal (1914–) kovácssegéd, államvédelmi százados. Eredeti neve: Buvrovszky. Az ÁVH Gyűjtőfogház parancsnoka. 1953-ban letartóztatják, a Péter Gábor és társai perben négyévi börtönre ítélik. 1954-ben feltételesen szabadlábra kerül.

[******] Juhász László (1923–1953) államvédelmi ezredes. 1951-től az ÁVH Vizsgálati Főosztály vezetője. 1953-ban őrizetbe vétele előtt öngyilkosságot követ el.