Pályáztatási hirdetmény informatikai eszközökre

2024. július 5. Pályáztatási hirdetmény informatikai eszközökre

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára pályázatot írt ki a vagyonkezelésében lévő informatikai eszközök értékesítésére.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (7067, Budapest Eötvös utca 7., a továbbiakban Kiíró) a nemzeti vagyonról szóló 2077. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján - figyelemmel a Kiíró és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által 2020. június 30. napján megkötött 7/76/GF/2020 nyilvántartási számú megbízási szerződésben foglaltakra - nyilvános pályáztatáson értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró vagyonkezelésében lévő alábbi vagyonelemeket (továbbiakban ingóságok).

Tovább a részletes pályázathoz

Sikeres pályáztatás esetében a vevő a vételárat az Intézmény bankszámlaszámára átutalással, vagy átvételkor hitel/bankkártyával fizetheti meg. A Kiíró felhívja a pályáztatásban részt venni szándékozókat, hogy az ingóságok lehetnek üzemképtelen, sérült, hiányos állapotúak, tartozékok hiányosak lehetnek, az ingóságok állapotát és a fellelhető lényeges információkat a pályázati tételek leírásánál feltüntettük. A Kiíró a pályáztatáson értékesített ingóságok tekintetében az ingóságokra jótállást, kellékszavatosságot nem vállal. A vételi ajánlatot ennek ismeretében tegyék meg a pályázók.

A pályáztatás nyilvános, a pályázók ajánlattételeiket zárt borítékban a hirdetményhez mellékelt ajánlattételi lapon tehetik meg 2014.07.17-én (szerda) 12 óráig.

A borítékokat postai úton az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának posta címére megküldve (1410 Budapest, Pf. 119.), vagy személyesen az intézmény Portáján (1067 Budapest, Eötvös u. 7.) hétköznap 8-16 óra között tudják leadni.

A Pályázatok bontására 2024.07.17-én 15 órakor kerül sor, a pályázókat a pályázat eredményéről az ajánlattételi lapon megadott elérhetőségen fogjuk értesíteni.

Az elnyert eszközök ellenértékének kifizetésére és elszállítására a kiértesítéstől számítva 15 napon belül van lehetősége a nyertes ajánlattevőnek.