Álláslehetőség

Álláslehetőség

Pályázati kiírás főkönyvelő munkakör betöltésére.

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába
Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály Pénzügyi és Számviteli Osztály


főkönyvelő

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1067 Budapest, Eötvös utca 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
3. számú melléklet: 66. Költségvetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó fő tevékenységi körök :
Könyvvezetés, kiemelve az előirányzatok és a személyi juttatások könyvelését és egyeztetését az évközi beszámolót megalapozó pénzügyi- számviteli feladatokban való részvétel, a beszámoló adatai valódiságának, teljességének és hitelességének biztosítása. A havi időközi költségvetési jelentés, a negyedéves mérleg- jelentés és az éves költségvetési beszámoló elkészítése.
Az intézményi és a kincstári kiadások és bevételek előirányzata és teljesítése alakulása, egyezőségének biztosítása.
A Számviteli Politikában meghatározott és egyéb a vezetői döntéseket alátámasztó eseti számviteli és pénzügyi információ szolgáltatási kötelezettségének teljesítése. Egyéb számviteli feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet
- Főiskola, főiskolai szintű felsőoktatásban szerzett közgazdasági szakképzettség
- Államháztartás területén szerzett könyvelési gyakorlat - legalább  3-5 év szakmai tapasztalat
- Regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés - államháztartási szakirányú
- Kötelező mérlegképes továbbképzésen való részvétel
- Jogszabályok naprakész ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Forrás program ismerete
- KIRA program ismerete

Elvárt kompetenciák:
- Magas szintű analitikus képesség, precizitás, terhelhetőség
- Kiváló szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
Fényképes, részletes szakmai önéletrajz, nyilatkozat a büntetlen előéletről

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. február 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 27.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Szabó István humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.abtl.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

Témakörök: 
Hír