Szabadegyetem

A Szabó Zoltán Történeti Szabadegyetem ingyenes pódiumbeszélgetései 2023 tavaszán a keleti blokk kialakulását és 1956-ig tartó történetét járják körbe. A résztvevők Kelet-Közép Európa háború után kialakult sajátos helyzetével, a nagyhatalmak „keleti” politikájával, a Szovjetunió megtorló rendszerével és az egyes országok regionális sajátosságaival ismerkedhetnek meg.

A szabadegyetem névadója, Szabó Zoltán a két világháború között indult nagy nemzedék kiemelkedő esszéírója és szociográfusa, az emigrációban a diktatúra torzító erejétől védett magyar irodalom és szellemi élet művelője és közvetítője, az otthonmaradt írók közül sokaknak, köztük Bibó Istvánnak nyugat-európai kiadója volt.

1939-ben „Szellemi Honvédelem” címmel mozgalmat indított, mert úgy látta, hogy a szélsőséges ideológiák befolyása ellen a független gondolkodás tereinek megteremtésével lehet küzdeni. Az ő szellemiségéhez is igazodva egy olyan történelmi műhelyt hívunk életre, ahol a korszak történészei többféle nézőpont boncolgatásával beszélgetnek a történelem fordulópontjairól, vitás kérdéseiről, sokszor napjainkat is meghatározó eseményeiről.

A beszélgetéssorozatban olyan, Magyarországon eleddig kevéssé vagy szinte alig ismert történeti kutatásokat és forrásanyagokat is bemutatunk majd, amelyek közelebb visznek a korszak és akár a térség máig ható politikai folyamatainak megértéséhez.

A szabadegyetem mindenki számára nyitott és ingyenes, az egyes alkalmak regisztrációkötelesek.

A beszélgetések előtt az érdeklődők számára 16 órától lehetőséget biztosítunk az "Egy diktatúra hagyatéka. Állambiztonsági iratok és történetek." című állandó kiállításunk tárlatvezetéssel történő megtekintésére is.

A tavaszi félév programja:

(H)idegháborúk a hidegháborún belül
„Barátok” és/vagy riválisok a „béketáborban”


Március 22. 17:00
Precedens évek – Közép-Európa a nagyhatalmak erőterében 1945-1947 címmel, Cseh Gergő Bendegúzzal, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatójával arra keressük a választ, hogy a háború után a győztes nagyhatalmak milyen stratégiákban gondolkodtak a szovjetek által megszállt területeket illetően és vajon ezekben lett volna-e és ha igen, akkor milyen alternatíva Magyarország és a keleti blokk országai számára?

REGISZTRÁCIÓ


Április 19. 17:00
A szovjet megtorlás politikája – Magyarok útja a gulágra címmel Baráth Magdolna történész-levéltárossal beszélgetünk arról, hogy a keleti blokk országiból emberek tömegeinek Szovjetunióba hurcolása milyen szerepet játszott a szovjetek megtorló és megfélemlítő politikájában. A Magyarországon eddig nem publikált, orosz és magyar forrásokra épített kutatás betekintést ad a magyar elhurcoltak történetének még nem ismert részleteibe és mindemellett képet ad a szovjet birodalmi politika logikájáról is.

REGISZTRÁCIÓ


Május 17. 17:00
A jugoszláv különút itthonról és a nagyvilágból címmel Juhász József egyetemi tanár, az MTA doktora és Domján Dániel történész beszélgetnek majd a második világháborút követő évtized egyik legérdekesebb, ugyanakkor nagyon összetett eseményéről, a Szovjetunó és Jugoszlávia között kialakult konfliktusról, amely az egész szocialista tömböt megrendítette és komoly spekulációkra adott lehetőséget a nyugati világban. Hogyan hatott mindez a szovjet blokk egyes országaira, miért érintette mindez különösen érzékenyen a magyar kommunista pártot és mit is jelentett valójában a Szovjetuniótól függetlenedő különút a jugoszláv állam működésére nézve?

REGISZTRÁCIÓ


Június 14. 17:00
A szétfejlődés román és csehszlovák útjai Krajcsír Lukács és Bandi István történészek mutatják majd be, hogy Románia a Szovjetunió csatlós államai közül a nemzeti kommunizmus dinasztikus példáját valósította meg, míg Csehszlovákiát az ötvenes évektől sokszor úgy állították be, mint a szocialista blokk „éltanulóját”. Mindkét ország sajátosan ültette át gyakorlatba a szocializmus eszméit és ennek égisze alatt bátrabban merték megvalósítani a saját irányvonalukat. A román "eltávolodás" és a csehszlovák "tavaszodás" összehasonlítása muníciót ad a „külön utas” és az egység fenntartása kérdéskörnek.