A levéltári anyag feldolgozása

A levéltári anyag feldolgozása

Adat bevitelAz iratanyag levéltári feldolgozása az intézmény kiemelt feladatai között szerepel. Az elkészülő raktári jegyzékeket és egyéb segédleteket folyamatosan bocsátjuk a kutatók és az érdeklődők rendelkezésére a levéltár kutatótermében és - a személyes adatok védelmének figyelembe vételével - az interneten keresztül.

Az irategyüttes sajátosságaiból, valamint a speciális feladatokból adódóan a hagyományos levéltári segédleteken túl a feldolgozás, illetve a segédletkészítés más formáit is kialakítottuk.

A Levéltár évek óta központi számítógépes adatbázisában dolgozza fel iratanyagának főbb jellemzőit és a visszakeresésükhöz szükséges információkat. E munka során az egyes dossziék keletkezésére, tartalmára, fizikai állapotára vonatkozó minden olyan információt rögzítünk, mely akár a kutatók, akár az egyéni betekintők számára való iratelőkészítés során hasznos lehet. Az iratokról számítógépes névmutatót készítünk (2011 végéig mintegy 750 ezer megfigyelt személy adatait rögzítettük), tárgyszavakkal és decimális kódokkal, valamint tartalmi kivonattal látjuk el a dossziékat. A legtöbbet használt, és/vagy rossz fizikai állapotban lévő dossziékat oldalanként digitalizáljuk és a digitális másolatokat a központi adatbázisban tároljuk megkönnyítve egyrészt a belső előkészítő munkát, kímélve másrészt a rossz állapotban lévő eredeti iratokat.

Mikrofilm szkennelésA levéltár központi adatbázisa engedéllyel rendelkező kutatóink számára helyben és az intézmény internetes honlapján keresztül is hozzáférhető.

Az iratanyag feldolgozása során több nyilvános - tehát nem kizárólag az engedéllyel rendelkező kutatók által elérhető - adatbázist is épít és bővít folyamatosan a Történeti Levéltár. Ezek közül kiemelendő a komoly történeti értékkel bíró fényképállományt leíró fotóadatbázis, valamint az egykori állambiztonsági szervek hivatásos tisztjeinek életútját és az állambiztonsági szervek felépítését bemutató archontológiai adatbázis.

A Történeti Levéltár az egykori állambiztonsági szervek erősen rongálódott, savas papíron őrzött dokumentumainak megmentése érdekében 2009 tavaszán az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával komplex állományvédelmi program megvalósításába kezdett. A 2010 januárja és 2011 márciusa között lezajlott munka során a levéltár állományából 1 millió 300 ezer oldalnyi veszélyeztetett állapotú iratanyag restaurálását, digitalizálását és tömeges savtalanítását végeztük el. Az iratok tömeges savtalanítását az ezen a téren az egyik legelfogadottabb technológiával, a Neschen AG által kifejlesztett savtalanítási eljárással, Neschen C900-2 típusú berendezéssel végeztük.