Álláspályázat - Adatrögzítő, digitalizáló

Álláspályázat - Adatrögzítő, digitalizáló

Álláspályázat - Ügyviteli/titokvédelmi főelőadó

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába
Informatikai Osztály


adatrögzítő, digitalizáló
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, hat hónapos próbaidő alkalmazásával
                       
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1067 Budapest, Eötvös utca 7.

A munkakörhöz tartozó fő tevékenységi körök:

- adatrögzítés,
- digitalizálás, feldolgozás,
- a Levéltár iratainak számítógépes feldolgozása,
- névmutatózás,
- a levéltári iratanyag állományvédelmi feladataiban való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény, a különleges jogállású szervek és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- középiskolai/gimnáziumi végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- levéltári vagy irattári területen szerzett tapasztalat,
- számítógépes ismeretek,
- digitalizálásban, digitalizálási folyamatban szerzett tapasztalat,
- mikrofilm feldolgozási tapasztalat,
- könyvszkenner használatának ismerete.

Elvárt kompetenciák:

- pontos, precíz munkavégzés,
- terhelhetőség,
- monotóniatűrés,
- önállóság,
- megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

- fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
- nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
- hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
- nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. április 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 20.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt. A kinevezésről a Levéltár Főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2020.02.26. www.abtl.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

Témakörök: 
Hír