Álláspályázat - Informatikus munkatárs

Álláspályázat - Informatikus munkatárs

Álláspályázat - Informatikus munkatárs

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Informatikai Osztály

Informatikus munkatárs
álláshely betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan ideig tartó közszolgálati jogviszony, 6 hónapos próbaidő alkalmazásával
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1067 Budapest, Eötvös utca 7.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

Informatikai és számítógépes feladatkör.

Az álláshelyhez tartozó fő tevékenységi körök:

- Informatikai rendszerek üzemeltetése, konfigurálása (számítógépek, I/O eszközök installálása, üzembe helyezése), karbantartása, szükség esetén hibaelhárítás kliens oldalon,
- Felhasználói fiókok és jogosultságok kezelése,
- Információs rendszer működőképességének biztosítása,
- Hibajavítás, napi problémamegoldás, kapcsolattartás a felhasználókkal, szolgáltatókkal,
- Informatikai eszközök raktározása, leltározása, selejtezése,
- Levéltári anyagok digitalizálása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény [Küt.], valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Az álláshely betöltéséhez tartozó vezető-tanácsos illetmény keretét a [Küt.] 2. melléklete határozza meg.
                       
Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium érettségi,
- Felhasználói szintű irodai alkalmazások ismerete,
- Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Szakirányú végzettség,
- Hálózati ismeretek, hálózati eszközök (switch, router, ap.) ismerete,
- Windows vagy Linux kliens rendszerek ismerete,
- CMS tartalommenedzsment-rendszerek ismerete,
- Szakmai tapasztalat,
- Digitalizálási tapasztalatok.

Elvárt kompetenciák:

- Pontos, precíz, önálló munkavégzés,
- Együttműködési készség, csapatszellem,
- Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
- Problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
- Megbízhatóság, terhelhetőség, önképzés,

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

- Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
- Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
- Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
- Minden olyan (ok)irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
- Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
- Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Szabó István Humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.profession.hu
https://kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

Témakörök: 
Hír