Trezor 1

Trezor 1

500Ft.-

0 értékelés
0


A Történeti Hivatal első évkönyvének írásai egyfelől abba engednek bepillantást, hogy milyen típusú iratokat őriz a Hivatal az egykori politikai rendőrség tevékenységéről. Másfelől azon kutatások első eredményei olvashatóak, melyek az egykori Államvédelmi Hatóság, illetve a későbbi III/III-as csoportfőnökség működéséről, az ún. pártállami korszak hatalmi rendszerében elfoglalt helyéről tudósítanak.
A hivatalban őrzött iratok zöme – a politikai rendőrség mindenkori tevékenységéből eredően – „ügycentrikus”, azaz jórészt csak egy-egy személy sorsának a nyomon követését teszik lehetővé. Ez viszont bizonyos mértékig a használhatóság korlátja is, hiszen a kort átfogóan rekonstruálni igyekvő történettudományi feltárás sok egyéb kérdezési, közelítési szempontot is érvényesít. Ebből eredően a személyekre összpontosító iratcsomókhoz olyan „hívószavakat” kell rendelni, amelyek hozzásegítik a múltban búvárkodókat ahhoz, hogy a sokféle, tematikus szempontok szerinti feltáráshoz is fogódzókat kapjanak.
A kötet írásainak másik csoportja már ez utóbbi szempont szerint megkísérelt történeti feltárás első eredményeibe enged bepillantást. Adalékok a kortörténethez: miként tevékenykedett belügyminiszterként Kádár János vagy Gerő Ernő, mit tudott a magyar politikai rendőrségről az korabeli angol hírszerzés, vagy arról, hogy milyen kemény preventív intézkedéssel reagált a magyar politikai vezetés a hatvanas évek elején a Berlini Fal felhúzására.

 

Cikkszám: ISSN 1585 3993. ÁBTL

A kötet tartalma
Előszó
Markó György: A Történeti Hivatal 1997-1998. évi tevékenységéről
Petrikné Vámos Ida: Iratok a Történeti Hivatalban
Cseh Gergő Bendegúz: Számítógépes adatfeldolgozás a Történeti Hivatalban
Cseh Gergő Bendegúz: A magyarországi állambiztonsági szervek intézménytörténeti vázlata, 1945-1990
Boreczky Beatrix: Az Államvédelmi Hatóság szervezete, 1950–1953
Gyarmati György: Kádár János és a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága Baráth Magdolna: Gerő Ernő a Belügyminisztérium élén, 1953–1954
Figder Éva - Palasik Mária : Brit jelentés a magyar politikai rendőrségről 1946-ban
Kozáry Andrea: A Rendőrakadémia létrehozása és működése, 1947–1948-ban
Kajári Erzsébet: Hajdúnánási „kulák-ügy” 1951-ben
Bikki István: A „Lord-akció”
Müller Rolf: Napi Operatív Információs Jelentések, 1979–1989
Zsidai Ágnes: „Vergangenheitsbewältigung”. Adalékok a Stasi-örökség német feldolgozásához
Függelék
A Történeti Hivatal irataiban leggyakrabban előforduló állambiztonsági rövidítések, kódok feloldása
A kötetben az állambiztonsági rövidítéseken, kódokon túl előforduló rövidítések jegyzéke
A Történeti Hivatal munkatársainak 1995–1999. évi válogatott publikációs jegyzéke

A kiadvány megvásárolható az ÁBTL Ügyfélszolgálatán.

Terjedelem312 oldal
Kiadvány típusaSaját kiadvány
Súly
Súly: 498 g
Méretek
Méretek: 234 mm × 165 mm × 19 mm