Trezor 2.

Trezor 2.

500Ft.-

0 értékelés
0


Az ÁVH és a III/III-as csoportfőnökség tevékenységének feltárása folytatódik
A Rákosi-korszakban az Államvédelmi Hatóság "a párt ökleként" funkcio-nált. Rákosi egy másik meghatározását idézve, a politikai rendőrség "a párt éles fegyvere" volt a hatalom megszerzésében és megtartásában. A társa-dalom folyamatos rettegésben tartását ugyanakkor az ÁVH túlbuzgó, saját szakállára végzett akciói is jócskán segítették.
A politikai rendőrség alapvető feladata a Kádár-korszakban sem változott. A hatalom restaurálása utáni időszakban viszont némileg megnyirbálták párton belüli "szabadcsapat" funkciójukat. Saját hatáskörben jórészt, mint "a párt szeme-füle" dolgoztak. Komolyabb intézkedéshez, eljáráshoz a megfelelő szintű pártvezetés előzetes hozzájárulása dukált.
Rákosi az állandósított "éberség" drilljében is kampányszerűen - hol ide, hol oda kapva-csapva - használta az ÁVH-t. Kádár sokkal módszeresebben, a politikai rendőrséget is rövid pórázon tartva igyekezett biztosítani a teljes körű pártegyeduralmat.
Volt azonban egy állandó eleme az egyeduralkodó párt és a vele elválaszt-hatatlanul összefonódó politikai rendőrség működésének. Mindvégig - a Rákosi- és a Kádár-korszakban is - folyamatos belső huzakodás, a súrlódá-sok állandósulása jellemezte "viszonyukat". Ezt persze nem - vagy alig - szivárgott át a szigorúan ellenőrzött nyilvánosságba. Csak a kulisszák mögé látók, illetve ott tevékenykedők számára volt érzékelhető.
 

 

Cikkszám: ISSN 1585-3993. ÁBTL

A Történeti Hivatal Évkönyve,
2000-2001
Bp. 2002. 415 old.
Szerk.: Gyarmati György
A kiadvány megvásárolható a Levéltár ügyfélszolgálatán.

Terjedelem415 oldal
Kiadvány típusaSaját kiadvány
Súly
Súly: 654 g
Méretek
Méretek: 234 mm × 163 mm × 24 mm