Álláspályázat - Üzemeltetési főelőadó munkatárs

Álláspályázat - Üzemeltetési főelőadó munkatárs

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába
Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály Üzemeltetési és Biztonsági Osztály

üzemeltetési főelőadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1067 Budapest, Eötvös utca 7.

A munkakörhöz tartozó fő tevékenységi körök :

1. Felméri és beszerzi a Levéltár működéséhez szükséges anyagi - technikai eszközöket.
2. Vezeti a raktári nyilvántartásokat.
3. Részt vesz a leltározási, rovancsolási és anyagselejtezési feladatok végrehajtásában.
4. Felügyeli az épületgépészeti berendezéseket. (kazán, klíma, lift stb.)
5. Gondoskodik az udvar és az utca rendben tartásáról (locsolás, seprés, hóeltakarítás, stb.)
6. Elvégzi az épületen belüli kisebb javításokat.
7. Felügyeli és ellenőrzi a Levéltár épületét takarítók munkáját.
8. Köteles részt venni a munkaidőn túl bekövetkezett üzemzavarok elhárításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

    • Magyar állampolgárság,
    • Cselekvőképesség,
    • Büntetlen előélet,
    • Középiskolai/gimnáziumi végzettség,
    • B típusú jogosítvány, gépjárművezetői gyakorlat


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-   Általános épületgépészeti ismeretek,
-   OKJ kazánfűtő végzettség

Elvárt kompetenciák:

    • Pontos, precíz munkavégzés,
    • Terhelhetőség,
    • Önállóság,
    • Jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

- fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
- nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
- hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
- nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Szabó István humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:

http://admin.kozigallas.gov.hu
www.profession.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu honlapon szerezhet.

Témakörök: 
Hír