Stefano Bottoni előadása - videó

Stefano Bottoni előadása - videó

Az előadás címe: A vidám barakk és a morgós különc
Magyarország és Románia az államszocializmusban

Publicisztikai és historiográfiai közhelynek számít, hogy Magyarország volt az 1960-as évektől a szovjet tömb legvidámabb barakkja, miközben a Nicolae Ceaușescu-vezette Románia keményvonalas belpolitikájával és különutas, Nyugat-barát manővereivel tűnt ki a szocialista országok között. Mennyire tükrözik ezt a klisét a ma már (vagy éppen még) szabadon hozzáférhető, tekintélyes mennyiségű és rétegzettségű levéltári források? Kell-e módosítanunk, vagy legalább finomítanunk a tankönyvekbe vésett alapállításokon? Az előadás körbejárja a konszolidált szocializmus korszakát Magyarországon és Romániában nemcsak a párt- és az állambiztonság, hanem az egyszerű lakosok és a kulturális ellenzéki mozgalmak által termelt iratanyagon keresztül.

Stefano Bottoni

Témakörök: 
Történelmi KávéháZVideó