Történelmi Kávéház - Beszélgetések a Történeti Levéltárban

Történelmi Kávéház - Beszélgetések a Történeti Levéltárban

A Szabó Dezső-kérdés a Kádár-korszakban

A járványhelyzetre való tekintettel az előadást csak korlátozott létszám mellett, előzetes regisztrációhoz kötötten tudjuk megtartani.

Maszk viselése kötelező! 

Megértésüket köszönjük!


Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2011 februárjában előadássorozatot indított, amelynek keretében az intézményben folyó tudományos kutatást és iratfeldolgozást mutatjuk be. Szívesen látjuk az érdeklődőket minden hónap második csütörtök délutánján előadásainkon és az azt követő beszélgetéseken.

A következő előadás 2020. október 8-án 17 órakor kezdődik az ÁBTL aulájában

(Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7.).

 

Előadó: Papp István

Az előadás címe:

A Szabó Dezső-kérdés a Kádár-korszakban

1945 januárjában, 75 évvel ezelőtt hunyt el – Budapest ostroma közben – a két világháború közötti korszak alighanem legnagyobb hatású politikai gondolkodója, közírója, Szabó Dezső. Az elsők között vetett számot a nagy háborút követően szuverenitását visszanyerő Magyarország kívánatos politikai alternatíváival. A nagyhatalmak támogatásában reménykedő politikai elgondolásokkal szakítva lényegében egy saját magyar út gondolatát hirdette – a bel- és külpolitikában egyaránt.
   Rajongói és olvasói igen nagy számban az 1930-as évek végének, 1940-es évek elejének radikális reformot óhajtó értelmiségi és parasztifjúságából kerültek ki. Különös módon hívei a politikai színkép minden oldalán megtalálhatók voltak. Egy korábbi előadásomban már áttekintettem az író temetése körüli politikai bonyodalmakat és vitákat, erről szóló tanulmányom Szabó Dezső temetése és a Rajk-per címmel az 1949-es évet bemutató kötetben látott napvilágot.
   Ezúttal a korábban elejtett szálat szeretném felvenni és a Rákosi-korszak csendje után 1956/57-től kezdve próbálom a Szabó Dezső-kérdés rendkívül szerteágazó és bonyolult históriáját felvillantani. Az ügy bőven adott munkát a politikai rendőrség számára is, elég az Amerikai Egyesült Államokban szerveződő Szabó Dezső Emlékbizottság ténykedésére, az 1962-ben lezajlott Bodor–Püski perre, valamint az íróról 1964-ben megjelent monográfia szerzője, Nagy Péter sokoldalú tevékenységére gondolnunk. Szó esik még Budai Balogh Sándor könyvtárosról, akinek szerepe bonyolultabb volt a Szabó Dezső-kultusz történetében, mint ahogyan eddig ismertük.
   Történetünk az 1980-as évek végén zárul a Szabó Dezső lassú újraértékelését hozó centenárium, de még inkább a Király István által kezdeményezett, az Alföld folyóirat hasábjain zajlott vita bemutatásával. A folyamat végállomása a Szabó Dezső Emléktársaság megalapítása volt. Egyben szeretnénk eltöprengeni azon is, hogy milyen szerepet játszottak, ha játszottak Szabó Dezső eszméi az 1989/90-es rendszerváltás során, utalva a később történtekre is.

Papp István

Témakörök: 
Történelmi KávéháZ